Afløbsinstallationer

Erfaringsblade

Renovering af faldstammer er et forholdsvist nyt marked i hastig vækst. Derfor findes der ikke regler, der kan sikre bygherrer, at den faldstammerenovering, de får udført, lever op til nogle kvalitetskrav, og at levetiden på faldstammen forlænges. I dette erfaringsblad beskrives de forskellige…
Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit.
Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører er der usikkerhed om anvendelse af CE-mærkede produkter til afløbsanlæg.
I dette erfaringsblad omtales de mest almindelige årsager til lugtgener, og hvordan de kan undgås ved såvel korrekt projektering og arbejdsudførelse som jævnlig rengøring. Lugtgener kan også forårsages af utilstrækkelig tilføring af vand til gulvafløbet i forbindelse med daglig brug, således at der…