Afdækning

Afdækning af skalmure, afdækning af byggeri under vinterperioden, afdækning af byggeri under byggeperioden, beskrivelse af problemer ved manglende afdækning.

Erfaringsblade

I dette erfaringsblad omtales de vigtigste omstændigheder, hvor der er risiko for ødelæggelse af materialer og indtrængning af nedbør samt efterfølgende vækst af skimmelsvampe. Desuden angives forholdsregler, der kan modvirke problemerne.