Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, 2. udg. Trafik- og Byggestyrelsen, 2016

Trafik- og Byggestyrelsen, 2012, 2. udg. 2016

Publikationen angiver en række eksempler på, hvordan bygningsreglementets brandbestemmelser kan opfyldes.

Bestemmelserne i bygningsreglement 2010, kapitel 5, er funktionsbaserede brandkrav, der beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås for bygninger opført efter bygningsreglement 2010.

Den nye eksempelsamling indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglement 2010, kapitel 5, brandforhold fx kan opfyldes.
Der er også mulighed for at opfylde bestemmelserne på anden vis, blot det kan dokumenteres, at sikkerhedsniveauet i bygningsreglementet er opfyldt.

Strategien for eksemplerne i eksempelsamling er baseret på, at alle personer i en bygning skal kunne redde sig helt ud af bygningen til terræn i det fri enten ved egen hjælp, ved hjælp fra eventuelt personale eller ved hjælp af redningsberedskabet, inden personerne bliver truet af branden.

Se også BYG-ERFAs tema om Brandsikkerhed