Efterisolering af hulmur - sådan undersøges om ydervæggen er egnet til indblæsning af isoleringsmateriale

Hulmursisolering er normalt en rentabel energibesparende foranstaltning - metoden er benyttet gennem mange år og erfaringerne viser, at det som oftest går godt.

For at opnå den mest effektive efterisolering og undgå efterfølgende skader er det dog hensigtsmæssigt først at undersøge, om ydervæggen er egnet til indblæsning af isoleringsmateriale.

I erfaringsbladet ”Efterisolering af hulmur - forundersøgelser og forudsætninger” gennemgås, dels hvor der kræves opmærksomhed ved de indledende undersøgelser og vurderinger af murværkets tilstand, dels hvordan en række typiske fejl og skader kan undgås.

Desuden beskrives forslag til hvordan hulrummet inspiceres inden indblæsning af isoleringsmateriale påbegyndes samt de mest anvendte isoleringsmaterialer og anbefalede hulrumsbredder for anvendelse af henholdsvis polystyrenkugler og mineraluld.

Der suppleres med en tjekliste over reparationer, som anbefales udbedret inden hulmursisolering, så risiko for fugtophobning reduceres.

Hvis du derfor påtænker at hulrumsisolere en ejendom, kan du med fordel orientere dig om hvilke forundersøgelser, skader og gener du skal være opmærksom på inden arbejdet påbegyndes i BYG-ERFA bladet "Efterisolering af hulmur - forundersøgelser og forudsætninger".

Bladet indgår i BYG-ERFAs byggetekniske temaer om:

Alle ovennævnte temaer indeholder emnerelaterede erfaringsblade samt oversigter med links til andre relevante byggetekniske publikationer og organisationer.

Se mere om BYG-ERFAs "Startpakke 2012" og de øvrige aktuelle tilbud på byg-erfa.dk

Illustrationer

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Anvendelse af endoskop til undersøgelse af hulrum i ydervæg.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Temperaturforhold før og efter isolering af 29 cm hulmur. Principskitsen viser, at formuren bliver koldere efter hulmursisolering. Dette medfører dels reduceret fordampning fra formurens udvendige overflade dels øget fugtindhold i formuren om vinteren, fordi lavere temperatur øger kondens af den vanddamp indefra, der når formuren. 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

 

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

 

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper