Efterisolering af facader med puds på mineraluld

Varmeisoleringskravene er langt højere i dag end tidligere. Det betyder at, ældre bygninger med ydervægge af tegl, beton og letbeton sjældent lever op til nutidens varmeisoleringskrav. Mange vælger derfor at efterisolere ejendomme med puds på mineraluld eller skumplastisolering.

Det nye erfaringsblad ”Udvendig (efter)isolering – tegl-, beton- og letbetonvægge med puds på isolering” omtaler fordele og ulemper ved udvendig isolering med puds – herunder de særlige brandtekniske forhold ved anvendelse af skumplastisolering. Erfaringsbladet gør desuden opmærksom på, at ombyggede siloer eller tilsvarende høje bygninger er særligt udsatte for vind, nedbør og sol, og det kan medføre behov for hyppigt vedligehold.

Se flere erfaringsblade om emnet i BYG-ERFAs temaer om:

Efterisolering af facader med puds på mineraluld

© www.byg-erfa.dk
Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller, telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.