Efterisoler hulmuren rigtigt

I disse dage bliver der skrevet meget om efterisolering af hulmure. I BYG-ERFAs erfaringsblad ”Efterisolering af hulmur – forundersøgelser og forudsætninger” beskrives, dels hvor du skal være opmærksom ved undersøgelsen af murværkets tilstand, dels hvordan du undgår en række typiske fejl og skader.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Hulmursisolering

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.