Gå til hovedindhold

Brandbekæmpelsesudstyr. DBI vejledning 38

Brand- og sikringsteknisk Institut, 2014. Vejledningen er udarbejdet for at samle de nødvendige informationer om installation, drift- og vedligeholdelse af slangevinder, håndildslukkere og andet brandbekæmpelsesudstyr i en samlet publikation. Dansk 
DBI Vejledningen 38: Brandbekæmpelsesudstyr er suppleret med øvrigt brandbekæmpelsesudstyr, som anvendes i Danmark.
Målgruppen for publikationen er primært sagkyndige personer, som bl.a. arbejder med installation og  tilsyn af slangevinder, håndildslukkere og andet brandbekæmpelsesudstyr.

Vejledningen er baseret på de relevante danske standarder og europæiske normer, som er gældende på vejledningens udgivelsestidspunkt.

Der har ikke tidligere være publiceret anvisninger på vedligeholdelse af bl.a. brandtæpper, branddaskere, stigrør, brandhaner og frostsikrede tapsteder m.v., hvorfor dette er inkluderet i denne nye DBI vejledning.

Vejledningen omhandler følgende branbekæmpelsesudstyr:

  • Slangevinder, herunder flade slangesystemer, brandhaner og frostsikrede tapsteder
  • Håndsprøjtebatterier
  • CO2-slukkere
  • Pulverslukkere
  • Trykvandslukker
  • Skumslukkere
  • Fedt- og fritureslukker
  • Brandtæpper
  • Stigrør

Bibliografiske oplysninger:

Brandbekæmpelsesudstyr. DBI Vejledning 38, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2014.

Se også BYG-ERFAs tema om Brandsikkerhed