Gå til hovedindhold

Varmt arbejde. Brandsikringsforanstaltninger, udendørs. DBI Vejledning 10, del 2, 2. udg. Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2008 + rettelsesblad 2010

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2008. 

Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i byggeindustrien. På grundlag af den naturlige udvikling i byggeriet med hensyn til byggesystemer, projekterings- og udførelsesmetoder mv. og ønske om at indarbejde krav til varmt arbejde i automobilbranchen, var der behov for revision af alle DBI vejledninger om varmt arbejde.

 
Med denne revision er der ændret i vejledningens fokusområde, idet der nu er fokus på en generel planlægningsvejledning for varmt arbejde samt to vejledninger, der omhandler varmt arbejde udendørs og varmt arbejde indendørs.
 
Denne DBI vejledning 10, del 3 ”Varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs” erstatter dele af Brandteknisk Vejledning 10 ”Varmt arbejde”, 1. udgave april 1994 samt Brandteknisk vejledning 10 B ”Varmt arbejde, Metalbearbejdning”, 1. udgave april 1994. Målgruppen er primært håndværkere, som arbejder med: slibning, skæring, lodning, tørring, svejsning, vinkelsliber og opvarmning.
 
Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, hvorfor nævnte opremsning ikke er udtømmende.
 
Nærværende DBI vejledning 10, del 3 ”Varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs”  trådte i kraft 1. december 2008. I en overgangsperiode indtil 1. marts 2009 kan Brandteknisk Vejledning 10 og 10 B benyttes. DBI vejledning 10, del 3 ”Varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs” er behandlet i et teknisk udvalg nedsat af DBI.
 
Se også:
 
 
 
Se desuden også BYG-ERFAs tema om Brandsikkerhed