Vandtågesystemer i bygninger 1: Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinje 254-1
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2013.

Publikationen fastlægger krav til og giver anbefalinger for projektering, installation og vedligeholdelse af stationære vandtågesystemer i bygninger.

Retningslinjen beskriver de risikoklasser systemerne kan installeres efter. Derudover indeholder retningslinje også en beskrivelse af de forskellige muligheder for vandforsyning - herunder hvilke komponenter der kan anvendes - en udførelse af installationerne både for rørdelen og el-forsyning til systemerne, samt en afprøvning og en vedligeholdelse.

Se også BYG-ERFAs tema om Brandsikkerhed