Gå til hovedindhold

Undertage - sikring mod brandspredning - DBI Vejledning 36

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave 2007. 

I Danmark oplever man fra tid til anden store og voldsomme brande, der koster samfundet mange ressourcer. Disse brandes voldsomhed skyldes i en række tilfælde, at en forholdsvis ufarlig brand når at sprede sig til tagkonstruktionen, hvor den hurtigt kan sprede sig med stor skade til følge.

Årsagen er ofte, at byggeriet ikke lever op til gældende lovgivning og at en række konstruktionsudformninger i relation til brandsikring er uhensigtsmæssige.

Eksempelvis ses ofte:

  • Etageejendomme, hvor tagdækningen af understrøgne tegl er udskiftet med nye tagsten og undertag – som i den givne udformning/materialevalg ikke lover op til gældende overfladekrav
  • Tagudhæng udført således, at der er stor risiko for brandspredning via vindue/ydervæg til tagrummet, f.eks. via mere eller mindre frit eksponeret, brændbart undertag i udhænget.


DBI har udgivet en ny DBI vejledning 36 ”Undertage – sikring mod brandspredning” for at bistå med en bedre sikring mod den type af brande.

Vejledningen sætter fokus på og præciserer:

  • Gældende lovgivningsmæssige brandkrav med hensyn til indvendige overflader
  • Løsninger til sikring mod brandspredning via åbninger i ydervægge til undertaget
  • Løsninger til sikring mod brandspredning ved brandvægge og ved brandsektionsvægge.


Som baggrund for den nye vejledning er der udført en række forsøg, der havde til formål at undersøge, hvilken indflydelse tagfodens design har på evnen til at kunne beskytte mod brandspredning til tagkonstruktionen og/eller til tagrummet. Tagfodsopbygningerne testes med udgangspunkt i SP FIRE 105 [1], hvor der benyttes en fast defineret testopbygning med en fastdefineret brandkilde.

Følgende forhold blev undersøgt:

  • Antændelse af undertaget i tagfoden/udhænget
  • Om det er muligt at etablere en ventilationskanal i tagfoden til ventilering af tagkonstruktionen, uden at der er risiko for brandspredning via denne.

 

Se også