Sikringsguiden - DBI. Om sikring af bevaringsværdige bygninger mod brand, tyveri, indbrud og hærværk

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2004. 

Sikringsguiden tilgodeser et længe næret ønske fra ejere og administratorer af fredede og bevaringsværdige bygninger om, hvorledes man kan sikre disse forsvarligt imod brand, tyveri, indbrud og hærværk.

Ejere af sådanne bygninger har investeret både penge og følelser deri, - og blot tanken om, således at kunne miste sine uerstattelige bygningskulturelle værdier - med eventuelt indbo - er nok til, at mange vil sikre sig derimod. I Danmark er det frivilligt, om man vil sikre sig.

Samfundet bør sætte sig som en meget vigtig opgave at forhindre, at disse uerstattelige værdier - de bevaringsværdige og fredede bygninger samt deres interiører - forsvinder ved brand, tyveri, indbrud eller hærværk. Det er derfor håbet, at SikringsGuiden også vil motivere de ansvarlige politikere til at sørge for, at der fra samfundets side tages initiativ til en generel sikring af disse værdier. Som nævnt i SikringsGuiden, koster de mange brande, tyverier, indbrud og hærværk hvert år enorme summer, og mange bygningskulturelle værdier ødelægges eller forsvinder for altid, grundet manglende sikring.
 

Se også BYG-ERFAs tema om Brandsikkerhed