Brandtekniske eksempler - DBI Vejledning 30

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2000. 

Vejledningen angiver eksempler på bygningsdele og beklædninger mv. som umiddelbart – uden prøvning eller anden dokumentation – tilfredsstiller de i Bygningsreglement 1995 og Bygningsreglement for småhuse 1998 stillede brandtekniske krav.
Håndbogen henvender sig primært til byggesektorens rådgivere og udførende, til boligselskaber og forsikringsselskaber samt til alle der beskæftiger sig med brandteknisk byggesagsbehandling.

Se også BYG-ERFAs tema om Brandsikkerhed