Branddøre og brandporte - DBI Vejledning 26

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave 1990. Svigt af branddøre eller -porte er alt for ofte årsag til, at brande får et unødvendigt stort omfang.
Branddørene er ofte det svage led i brandsektioneringen af en bygning. 
Vejledningen behandler de forhold, der er nødvendige at tage højde for ved vedligeholdelse og behandling af branddørene, således at de stillede krav til dørene altid er opfyldt.

Dørene beskrives, deres mærkning, mulighederne for at holde dem åbne, og kontrol og vedligeholdelse gennemgås.

 

Bibliografiske oplysninger:

Branddøre og brandporte - DBI Vejledning 26, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 36 sider, 1. udgave 1990.

 

Se også BYG-ERFAs tema om Brandsikkerhed