Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst i boligen

Årsagen er ofte utilstrækkelig ventilation – enten fordi de tekniske installationer virker dårligt eller hvis ventilationssystemet bruges uhensigtsmæssigt.

I et nyt BYG-ERFA blad ”Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger” beskrives både problemer, årsager og forslag til udbedring.

I første omgang kan fx undersøges om:

  • såvel udeluftventiler i opholdsrummene som udsugningsventiler fra køkken, toilet/bad og bryggers er fri for snavs – og åbne!
  • mekaniske ventilatorer er rene indeni og fungerer efter hensigten,
  • overstrømningsåbninger fra opholdsrum til køkken, toilet- og baderum er store nok - fx om døre er friskåret forneden med mindst 100 cm2 spalte,
  • emhætten anvendes under – og lidt efter – madlavning,
  • almindelige tørretumblere har tæt aftræk til det fri – og om kanaler/riste er rene,
  • energibesparende foranstaltninger, fx tætning eller udskiftning af vinduer, har reduceret naturlige utætheder – uden at der er kompenseret ved montering af udeluftventiler.

I det nye erfaringsblad ”Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger” [BYG-ERFA (99) 110721] gennemgås fx principper for boligventilation, hensigtsmæssig placering af udeluftventiler, etablering af naturligt aftræk, forskellige typer mekanisk udsugning samt anvendelse af emhætte med mekanisk udsugning, ekstra udluftning, kondensisolering, fleksible slanger, småventilatorer – og hvilke særlige forhold der skal tages højde for.

Ved tegn på skimmelvækst eller boligen lugter indelukket kan der desuden hentes yderligere viden og gode råd under temabeskrivelserne:

 

Billedtekst: Forkert tilsluttet emhætte med for skarp bøjning af fleksibel slange.
 
Hent illustration i høj opløsning (1,4 MB)

Billedtekst: Aftræksventil til naturlig udsugning skal holde til rengøring og betjening i mange år.

Hent illustration i høj opløsning (5,1 MB)

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.