Bygningskollaps i forbindelse med renovering

bygningskollaps, renovering

Ved renoveringer er det vigtigt, at have stor opmærksomhed på indgreb i de bærende konstruktioner. Manglende opmærksomhed kan betyde, at konstruktionen kollapser, bl.a. med risiko for personskade.

Analyse af de ulykker, der er sket, har ført til forslag om:

  • Bedre udøvelse af det overordnede ansvar vedrørende de bærende konstruktioners sikkerhed. Herunder sikring af, at den nødvendige faglige indsigt er til stede.
  • Bedre sikring af, at reglerne overholdes.
  • Respekt for, at der er tale om spørgsmål om liv og død, hvorfor der er krav om en betydelig sikkerhedsmargin.

BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Kollaps i forbindelse med renovering – skærpet opmærksomhed er påkrævet” beskriver, hvordan alle aktørerne i renoveringssager kan bidrage til, at tage de nødvendige forholdsregler, så risikoen for ulykker minimeres.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs tema om:

Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82303022 ved behov for illustrationerne i høj opløsning. © www.byg-erfa.dk

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.