Byggeskikken overses ofte i renoveringer

DANSK BYGGESKIK

Fakta
Websitet danskbyggeskik.dk har fået nyt design. Sitet giver byggeriets parter adgang til historisk materiale om etageboligbyggeriet gennem 150 år.

Samlingen er opdelt i:

  • Artikler om bygningsdele, lovgivning og teknik
  • Bibliotek med mere end 1.600 publikationer og dokumenter

Sitet har fået optimeret søgefunktionen, som gør det nemmere at finde og downloade historiske dokumenter, f.eks. gamle byggelove.

Publikationen ”Dansk Byggeskik – Etageboligbyggeriet gennem 150 år” er samtidig blevet genoptrykt. Bogen kan rekvireres gratis på sitet.

Søstersitet danskebygningsmodeller.dk er også blevet opdateret.

Opdateringen af de to sites og genoptryk af bogen er støttet af Realdania og GI, Grundejernes Investeringsfond.

Læs mere om danskbyggeskik.dk

danskbyggeskik.dk

Mange renoveringsprojekter påvirkes af uforudsete hændelser sent i byggeprocessen, hvor de er dyrest at håndtere. Bedre forundersøgelser og forstudier reducerer behovet for hovsaløsninger og sikrer mere effektive processer samt en bedre kvalitet.

Uforudsete problemer
Situationen er klassisk: Byggeprojektet er godt i gang, håndværkerne arbejder på højtryk for at overholde tidsplanen, brugerne skal flytte tilbage efter endt renovering, og hver dag med overskridelse af tidsplanen vil koste bygherren penge. Så sker det, der generer alle, nemlig at der dukker en anden konstruktion end forventet frem ved åbningen af gulvet, eller elinstallationen viser sig at være helt anderledes, end der var forudsat i projektbeskrivelserne. Alle alarmer blinker, uret tikker, bebrejdelserne starter deres rundtur: Hvis ansvar er dét lige, at disse forhold ikke er undersøgt ordentligt på forhånd?

I byggeriet hersker der en udbredt opfattelse af, at grundigt forarbejde forud for et stort renoveringsprojekt er omkostningstungt og ikke kan betale sig. Der vil alligevel dukke uforudsete ting op, når man først går i gang, og hvis man indregner dem som en forudsætning i sit budget, vil der være penge til at ændre projektet, når de dukker op. Men det er sjældent så enkelt, at det kun er et spørgsmål om budget. Det handler i lige så høj grad om bemanding, arbejdsrytme, logistik, indflytningsdatoer – og sidst, men ikke mindst kvaliteten, der ofte bliver ofret, når processen skal ændres og tempoet øges.

Bedre byggeproces
Kodeordet til en bedre byggeproces i renoveringsprojekter er viden. Jo bedre rådgiverne kender bygningen, jo bedre kan de projektere og tilrettelægge en rytmisk byggeproces, hvor grundlaget for det byggearbejde, der skal udføres, kendes bedst muligt på forhånd. Og det gælder særligt for rådgivere, der ikke har et helt livs erfaring at bygge på.

”Hvis rådgiverne mangler erfaring, når de får ansvaret for renoveringsprojekter, er der ingen farbar vej uden om at søge den nødvendige viden” udtaler Susanne Pouline Svendsen, der er direktør i Fonden BYG-ERFA. Fonden forsyner byggebranchen med bl.a. erfaringsblade om, hvordan man forebygger og håndterer byggeskader.

Digitalt bibliotek om byggeskik
BYG-ERFA står også bag opdateringen af det digitale bibliotek, danskbyggeskik.dk og søstersitet danskebygningsmodeller.dk. Her findes let tilgængelig viden om den traditionelle danske byggeskik gennem de seneste 150 år. Her kan den ansvarsfulde rådgiver orientere sig i, hvad der tidligere fandtes af normer, bygningsbeskrivelser, konstruktionsprincipper, materialer foruden store mængder af anden litteratur, billeder, modeller osv. Det giver det nødvendige indblik i byggeteknikken i de typiske bygninger, der renoveres i disse år. Og det er ovenikøbet gratis, så det er kun tiden, der skal bruges på søgningen, som er en omkostning. Til gengæld vil den omkostning hurtigt være nivelleret i et bedre forhåndskendskab og projektmateriale, inden byggepladsen for alvor er i gang.

danskbyggeskik.dk er en guldgrube af historisk viden og har allerede hjulpet tusinder af brugere med at finde frem til brugbar viden. Hjemmesiden med biblioteket har nu fået et ansigtsløft og er blevet endnu mere brugervenligt, siger Susanne Pouline Svendsen og fortsætter: Det store bibliotek med mere end 1.600 digitaliserede publikationer og dokumenter, der nemt kan søges frem, er altid et besøg værd, når et renoveringsprojekt skal skrues sammen. Forhåndsindsigt i byggeteknikken, inden byggeriet går i gang, kan kun være en fordel for alle parter.

Yderligere oplysninger

Direktør Susanne Pouline Svendsen, BYG-ERFA, tlf. 8230 3022, sps@byg-erfa.dk