BYG-ERFA på 7PHN konference om bæredygtige byer og bygninger

Den 20. og 21. august afholdes konferencen ”Sustainable Cities and Buildings” i Bella Center i København.

Omdrejningspunktet for konferencen er syv problematikker omkring realiseringen af bæredygtige byer og bygninger.

I løbet af de to dage, som konferencen strækker sig over, vil den seneste viden og de nyeste erfaringer fra energieffektive renoveringer og nybyggerier i de nordiske lande blive præsenteret. Blandt de cirka 80 foredragsholdere findes både erfarne og unge forskere samt praktikere fra hele Norden.

Udover workshops, taler og diskussioner byder konferencen også på en ekskursion til energieffektive og bæredygtige byggerier rundt om i København den 19. august.

På konferencen er Morten Hjorslev Hansen fra BYG-ERFA tovholder på workshoppen ”Hvordan sikrer vi kvalitet i projekt, udførelse og drift?” Han siger i den forbindelse: ”Bygning af passivhuse er kendetegnet ved opstilling af høje kvantitative mål og kan derfor teknisk set være mere udfordret end andet tilsvarende nutidigt byggeri. Da passivhusbyggeri samtidigt er genstand for verificering af målene i forbindelse med certificering, er det et relevant udgangspunkt for drøftelser af, hvordan kvaliteten sikres i alle byggeriets faser.”

De syv udfordringer til bæredygtige byer og bygninger, som er i fokus på konferencen, er følgende:

1. God kvalitet i projektering, udførelse og drift

2. Respektfuld renovering og maksimal energibesparelse

3. Tager mærkning ressourcer fra bæredygtighed?

4. Barrierer for byernes grønne ambitioner

5. Er centralisering bæredygtig?

6. Hvilken vækst kommer vi til at planlægge samfundet efter?

7. Anerkendelse mellem forskning og praktik Konferencen er den syvende i rækken, som skiftevis afholdes i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Konferencen samler traditionelt et meget bredt publikum fra hele spektret af byggeriets aktører i Danmark og de øvrige nordiske lande

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

 byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.