BYG-ERFA har samlet erfaringsblade om korrekt udførelse af undertage

For at undgå fugtproblemer, skimmelvækst og vandskader anbefales -  ved såvel nybyggeri som tagrenovering - at vælge et bygbart undertag med brugsmæssige egenskaber afpasset efter:

 • tagdækningen,
 • taghældningen,
 • tagets kompleksitet,
 • lokale klimapåvirkninger,
 • mulighed for inspektion/reparation.

BYG-ERFA har udgivet adskillige erfaringsblade om korrekt udførelse og hvor der kræves opmærksomhed ved projektering af undertage.


De nyeste erfaringsblade om emnet er samlet i en temamappe ”Undertage”, der indeholder følgende erfaringsblade:

 • Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum
 • Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold
 • Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renovering
 • Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer
 • Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst
 • Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst
 • Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder
 • Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne
 • Zinkbeklædte kviste
 • Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne
 • Alternative isoleringsmaterialer - granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske
 • Traditionelt, fast undertag med vingetagsten
 • Undertage - Udførelse og detaljer
 • Undertage – Opbygning, materialer og projektering

Erfaringsbladene er blandt andet udgangspunkt for en temadag om "TÆTTE TAGE", der afholdes den 14. maj 2014 i København. Program, oplægsholdere, yderligere oplysninger og tilmelding kan ses på byg-erfa.dk/temadag-taette-tage

Du kan få et indtryk af erfaringsbladenes indhold på BYG-ERFAs temaside om ”Undertage” - og her kan erfaringsbladene også bestilles - i en papirudgave eller digitalt til computer, iPad, tablets og smartphones.

Temabeskrivelsen indeholder desuden links til andre relevante byggetekniske publikationer og henvisninger/links til organisationer, som beskæftiger sig med undertage, fx [duko.dk] der sigter på korrekt valg af undertagsmaterialer.

Hvis du ikke allerede er BYG-ERFA abonnent, kan du med fordel tegne et ”Startpakke-abonnement” med adgang i et år til indholdet i alle erfaringsblade.
 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske svigt og skader i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.


Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

Illustration: