BYG-ERFA har ikke anbefalet fugtfølsomme vindspærreplader

I de seneste ugers offentlige debat om MgO-pladernes udbredte anvendelse som vindspærre har det været fremført, at byggeriets praktikere ikke kunne vide bedre, fordi et BYG-ERFA blad om vindspærrer i facader angiveligt skulle have anbefalet denne type plader.

Imidlertid udkom det pågældende BYG-ERFA blad først den 27. december 2013, mens MgO-pladerne vandt indpas på det danske marked flere år tidligere. 

Langt de fleste MgO-plader er dermed opsat, og har fungeret uden tilkendegivelser om problemer, før BYG-ERFA bladets udgivelse.

Det er derfor kun i en meget begrænset periode i 2014, at erfaringsbladet eventuelt kan (mis)bruges som forklaring på anvendelse af fugtopsugende MgO-plader.

Desuden nævnes denne type pladematerialer i BYG-ERFA bladet blot som eksempel, på linje med andre vindspærrematerialer, der rent faktisk blev anvendt i dansk byggeri på daværende tidspunkt.

Der er således ikke tale om, at erfaringsbladet anbefaler MgO-plader eller andre materialer.

”Jeg beklager, hvis nogen kan have misforstået de nævnte eksempler som BYG-ERFAs anbefaling af disse materialer”, siger BYG-ERFAs direktør Jens Østergaard.

"Omtalen af vindspærrematerialer er ikke afgørende for budskabet i det pågældende erfaringsblad, og det kommer især bag på mig, at nogen blandt byggeriets professionelle parter har opfattet omtalen som en anbefaling”, fortsætter Jens Østergaard.

”Denne sag har vist, at vi skal være endnu mere omhyggelige med at tydeliggøre, at BYG-ERFA formidler erfaringer fra byggeriets praksis, og at BYG-ERFA hverken er et materialegodkendende institut eller en kontrollerende instans ”, slutter Jens Østergaard.

 

BYG-ERFAs rolle i byggebranchen

BYG-ERFAs udgivelser har til formål at udveksle erfaringer fra byggeriets praksis med henblik på at forebygge byggeskader. 
Erfaringsbladene udarbejdes af specialister i byggebranchen, og før udgivelse kvalitetssikres indholdet af en bredt sammensat teknikergruppe med eksperter fra organisationerne bag BYG-ERFA samt projekterende og udførende, fx Dansk Byggeri.
Med denne konstruktion har BYG-ERFA i næsten 40 år opnået stor autoritet i byggebranchen – blandt andet fordi BYG-ERFA ikke anbefaler specifikke produkter.

Om BYG-ERFAs erfaringsblad fra 27. december 2013

I det omdiskuterede BYG-ERFA blad redegøres for erfaringer med valg og montering af vindspærrer med henblik på at undgå, at vindspærrepladerne bliver fugtskadede under byggeprocessen.
I beskrivelsen indgår en punktopstilling, hvor magnesiumbaseret plademateriale - sammen med fiberarmeret gipsplade, cementbaseret plademateriale, let bitumenimprægneret pap og plastbaserede mikrofibermaterialer – nævnes som eksempler på de aktuelt anvendte vindspærretyper i byggeriet.

Yderligere oplysninger:

Direktør Jens Østergaard, tlf. 26 73 07 47 eller bestyrelsesformand Flemming Frydendal, tlf. 20 20 06 08.

 

Fonden BYG-ERFA er en selvstændig og uafhængig organisation, som virker efter retningslinier udstukket af: Byggecentrum, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

Fonden BYG-ERFA medvirker til at øge byggeriets tekniske kvalitet gennem indsamling og bearbejdning af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
Erfaringerne formidles blandt andet gennem BYG-ERFA blade, som redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis, samt hvordan disse undgås og udbedres.
De byggetekniske erfaringsblade sælges enkeltvis og i abonnement.
BYG-ERFAs abonnenter har på Internet adgang til alle udgivne erfaringsblade. På www.byg-erfa.dk fås yderligere oplysninger om priser for abonnement og enkeltblade.

 

Denne pressemeddelse som pdf: klik her