Brandventilation - i atrier, indkøbscentre og tilsvarende bygninger

Hvis der opstår brand i en bygning er det vigtigt, at røg og varme kan ledes til det fri ved naturlig opdrift, fx gennem ovenlys og lemme i taget – eventuelt kombineret med røgskærme.

Såvel naturlig (termisk) som mekanisk brandventilation har til formål:

  • at forbedre sigtbarheden, så personer i bygningen kan komme ud,
  • at begrænse varmepåvirkning af bærende konstruktioner,
  • at øge beredskabets mulighed for rednings- og slukningsindsats.

I BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme” gennemgås krav og typiske fejl ved projektering og dimensionering af ventilationsåbninger samt forebyggelse af åbningssvigt ved brug af naturlig brandventilation.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temasamlinger om:

Temaerne indeholder 12-18 erfaringsblade og links til andre relevante byggetekniske publikationer samt organisationer med tilknytning til emnet.

På byg-erfa.dk kan ses resuméer af alle BYG-ERFA bladene.

Ved køb af et abonnement, opnås blandt andet onlineadgang til hele indholdet af alle BYG-ERFAs udgivelser.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en af følgende illustrationer i høj opløsning.

Illustrationer:

© www.byg-erfa.dk

Bygning med røgskærm, som aktiveres af brandventilationsanlægget, og ruller ned ved røgudvikling (røgdetektorstyring)

© www.byg-erfa.dk

Principskitse af termisk brandventilation med røggardin (røgskærm) og ovenlys.

© www.byg-erfa.dk

Snittegninger af røgskærmes højde, som skal være 1/3 af rumhøjden. Røgskærme skal udføres i henhold til [3] og slutte tæt til tagundersiden.

 

© www.byg-erfa.dk

Brandventilationsåbninger, som er jævnt fordelt i tagflade med lav hældning.