Brandklassifikation - sådan forstås og ”oversættes” de europæiske brandklasser

I dag anvender EU-landene et fælles system til prøvnings- og byggestandarder, blandt andet til klassifikation af byggevareres brandtekniske egenskaber.

Det betyder, at en byggevare ikke kan opnå europæisk klassifikation på baggrund af prøvning og klassifikation efter det hidtidige danske system.

BYG-ERFA har udgivet ”Brandklassifikation – det europæiske system og hidtidige danske betegnelser”. Bladet beskriver kort og let forståeligt de overordnede principper for brandklassifikationssystemet anvendelse i forhold til fx

  • byggevarers reaktion på brand
  • bygningsdeles brandmodstandsevne – såvel bærende som ikke-bærende.

Desuden indeholder bladet en overskuelig ”oversættelsestabel” mellem de europæiske brandklasser og de hidtidige danske betegnelser.

Bladet indgår i BYG-ERFAs temasamling om ”Brandsikkerhed” [https://byg-erfa.dk/brand], der indeholder 18 erfaringsblade samt links til andre relevante byggetekniske publikationer og organisationer med tilknytning til emnet.

På byg-erfa.dk kan ses resuméer af alle BYG-ERFA bladene.

Ved køb af et abonnement, opnås blandt andet onlineadgang til hele indholdet af alle BYG-ERFAs udgivelser.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en af følgende illustrationer i høj opløsning.

Illustrationer:

© www.byg-erfa.dk

Prøvning af brandmodstandsevne

 

© www.byg-erfa.dk

Prøvning af brandmodstandsevne