Bogpakke og temadag om BEDRE BYGGESKIK

- om bevaring og vedligehold af arkitektoniske kvaliteter

Nu er det muligt at erhverve sig udgivelsen om Gottlieb Bindesbøll, samt tre andre udgivelser om bevaring og vedligehold af arkitektoniske kvaliteter for blot 700 kr.

I foråret udkom ”Gottlieb Bindesbøll – Danmarks første moderne arkitekt”. Det er både en videnskabelig afhandling og en beretning om den verden som omgav arkitekten og hans huse. Bogen er skrevet arkitekten Peter Thule Kristensen, og med sine 496 sider udgør den en grunddig gennemgang af Bindesbølls liv og arbejde.

Bogens normalpris er 580 kr. BYG-ERFA har samlet en bogpakke, som foruden bogen om Bindesbøll også indeholder:

  • Dansk Byggeskik. Etagebyggeriet gennem 150 år. Artikelsamling om dansk byggeteknik fra perioden 1850-2000. Grundejernes Investeringfond og Realdania, 2013. Normalpris 50,- kr.
  • Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne. Bygningskultur Danmark, 2013. Normalpris 175,- kr.
  • Ældre etageboliger. BYG-ERFA, 2013. Normalpris 400,- kr.

Bogpakkens samlede pris er 700 kr. inkl. moms og forsendelse, læs mere på: byg-erfa.dk/bogpakke-byggeskik

Temadag: Byggeteknik i bygningskunsten - hvad kan vi lære af historien?

BYG-ERFA afholder en temadag hvor bl. a. bogens forfatter Peter Thule Kristensen, samt en række engagerede arkitekter, så som Jørgen Hegner Christiansen, Graves Simonsen, Trine Neble og Lise Juel Grønbjerg, kommer med deres indfaldsvinkler til arkitekturhistorie, byggeteknik og videndeling - teoretisk såvel som praktisk.

Læs mere om Temadagen ”Byggeteknik i bygningskunsten - hvad kan vi lære af historien?”, tirsdag den 5. november 2013 på: byg-erfa.dk/bindesboell-seminar.

Hele bogpakkens indhold bliver udleveret som en del af kursusmaterialet på temadagen.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustration i høj opløsning.