Bøger

Brandteknik

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2010. Vejledningen er udarbejdet for at give retningslinjer i brandmæssig henseende for sikker anvendelse af motorredskaber i erhvervsvirksomheder.

Køb

265 kr.
Hver dag opstår der mere end 1.000 indbrud, tilfælde af hærværk eller brande i Danmark. Nogle af disse sker også i bevaringsværdige bygninger, som det anslås, der findes 300.000 af i Danmark. Vi er…

Køb

169 kr.
Brand- og sikringsteknisk Institut, 2014. Vejledningen er udarbejdet for at samle de nødvendige informationer om installation, drift- og vedligeholdelse af slangevinder, håndildslukkere og andet…

Køb

347 kr.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave 1990. Svigt af branddøre eller -porte er alt for ofte årsag til, at brande får et unødvendigt stort omfang.
Branddørene er ofte det svage…

Køb

276 kr.
Brand- og sikringsteknisk Institut 1. udgave,2011. Håndbogen indeholder bygningsreglementets brandkrav for de pågældende bygninger, hvor de enkelte bestemmelser beskrives og illustreres, herunder: 

Køb

809 kr.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2003.  Vejledningen skal fremme korrekt udførelse af brandvægge og brandsektionsadskillelser

Passiv brandsikring skal hindre, at…

Køb

391 kr.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2009.  DBI vejledning 37 ”Glas og brand – Brandbeskyttende glas i bygningsdele” er udarbejdet som en hjælp til myndigheder, projekterende,…

Køb

460 kr.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2014.  Vejledning samler og formidler viden om, hvordan brandtekniske tiltag kan være med til at reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved…

Køb

0 kr.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2004.  Sikringsguiden tilgodeser et længe næret ønske fra ejere og administratorer af fredede og bevaringsværdige bygninger om, hvorledes man kan…

Køb

286 kr.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave 2007.  I Danmark oplever man fra tid til anden store og voldsomme brande, der koster samfundet mange ressourcer. Disse brandes voldsomhed skyldes i…

Køb

460 kr.
DBI retningslinje 254-1
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2013.   Publikationen fastlægger krav til og giver anbefalinger for projektering, installation og vedligeholdelse af…

Køb

696 kr.
DBI retningslinje 254-2
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2013. Publikationen beskriver de klassifikationstests, der er acceptable for en typegodkendelse af et system, og som ligger…

Køb

276 kr.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2008.  Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i…

Køb

258 kr.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2008.  Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i…

Køb

258 kr.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2008.  Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i…

Køb

258 kr.

Øvrige varer

Indeholder indeks og faneblade.

Køb

205 kr.
Et BYG-ERFA ringbind indeholder alle gældende erfaringsblade, pt. 350 blade, indeks og faneblade.

Køb

4.950 kr.
Revnelineal i kreditkortformat. Linealen er et praktisk værktøj til måling af f.eks. bygningsrevner.

Køb

65 kr.