Bøger

Brandteknik

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2010. Vejledningen er udarbejdet for at give retningslinjer i brandmæssig henseende for sikker anvendelse af motorredskaber i erhvervsvirksomheder.

Køb

Kr. 265,00
Hver dag opstår der mere end 1.000 indbrud, tilfælde af hærværk eller brande i Danmark. Nogle af disse sker også i bevaringsværdige bygninger, som det anslås, der findes 300.000 af i Danmark. Vi er…

Køb

Kr. 168,75
Brand- og sikringsteknisk Institut, 2014. Vejledningen er udarbejdet for at samle de nødvendige informationer om installation, drift- og vedligeholdelse af slangevinder, håndildslukkere og andet…

Køb

Kr. 347,00
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave 1990. Svigt af branddøre eller -porte er alt for ofte årsag til, at brande får et unødvendigt stort omfang.
Branddørene er ofte det svage…

Køb

Kr. 276,25
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 4. udgave, 2017

Køb

Kr. 937,50
Brand- og sikringsteknisk Institut 1. udgave,2011. Håndbogen indeholder bygningsreglementets brandkrav for de pågældende bygninger, hvor de enkelte bestemmelser beskrives og illustreres, herunder: 

Køb

Kr. 808,75
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2000.  Vejledningen angiver eksempler på bygningsdele og beklædninger mv. som umiddelbart – uden prøvning eller anden dokumentation –…

Køb

Kr. 275,00
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2005.  Manglende eller utætte brandtætninger er ofte årsag til, at brande får et uacceptabelt og unødvendigt stort omfang, hvor tab af menneskeliv…

Køb

Kr. 461,25
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2003.  Vejledningen skal fremme korrekt udførelse af brandvægge og brandsektionsadskillelser

Passiv brandsikring skal hindre, at…

Køb

Kr. 391,25
Trafik- og Byggestyrelsen, 2012, 2. udg. 2016 Publikationen angiver en række eksempler på, hvordan bygningsreglementets brandbestemmelser kan opfyldes.

Køb

Kr. 287,50
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2009.  DBI vejledning 37 ”Glas og brand – Brandbeskyttende glas i bygningsdele” er udarbejdet som en hjælp til myndigheder, projekterende,…

Køb

Kr. 460,00
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2014.  Vejledning samler og formidler viden om, hvordan brandtekniske tiltag kan være med til at reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved…

Køb

Kr. 0,00
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2004.  Sikringsguiden tilgodeser et længe næret ønske fra ejere og administratorer af fredede og bevaringsværdige bygninger om, hvorledes man kan…

Køb

Kr. 286,25
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave 2007.  I Danmark oplever man fra tid til anden store og voldsomme brande, der koster samfundet mange ressourcer. Disse brandes voldsomhed skyldes i…

Køb

Kr. 460,00
DBI retningslinje 254-1
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2013.   Publikationen fastlægger krav til og giver anbefalinger for projektering, installation og vedligeholdelse af…

Køb

Kr. 696,25
DBI retningslinje 254-2
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2013. Publikationen beskriver de klassifikationstests, der er acceptable for en typegodkendelse af et system, og som ligger…

Køb

Kr. 276,25
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2008.  Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i…

Køb

Kr. 257,50
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2008.  Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i…

Køb

Kr. 257,50
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2008.  Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i…

Køb

Kr. 217,50

Øvrige varer

- inkl. faneblade ekskl. erfaringsblade. Fonden BYG-ERFA har produceret et særligt ringbind med tilhørende faneblade. Et tomt BYG-ERFA ringbind indeholder faneblade opdelt efter emnegrupper, og en…

Køb

Kr. 195,00
Et BYG-ERFA ringbind indeholder  indeks, faneblade og alle gældende blade.  Se også startpakketilbud hvor du kan bestille både ringbind og abonnement til rabatpris.  Bemærk ved bestillinger til…

Køb

Kr. 4715,00
Revnelineal i ”kreditkortformat” - et praktisk værktøj til måling af fx bygningsrevner, som altid er lige ved hånden, når byggeteknikere og andre bygningssagkyndige udfører tilstandsundersøgelser,…

Køb

Kr. 105,00