Bøger

Brandteknik

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2010. Vejledningen er udarbejdet for at give retningslinjer i brandmæssig henseende for sikker anvendelse af motorredskaber i erhvervsvirksomheder.

Køb

Kr. 265,00
Hver dag opstår der mere end 1.000 indbrud, tilfælde af hærværk eller brande i Danmark. Nogle af disse sker også i bevaringsværdige bygninger, som det anslås, der findes 300.000 af i Danmark. Vi er…

Køb

Kr. 168,75
Brand- og sikringsteknisk Institut, 2014. Vejledningen er udarbejdet for at samle de nødvendige informationer om installation, drift- og vedligeholdelse af slangevinder, håndildslukkere og andet…

Køb

Kr. 347,00
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave 1990. Svigt af branddøre eller -porte er alt for ofte årsag til, at brande får et unødvendigt stort omfang.
Branddørene er ofte det svage…

Køb

Kr. 276,25
Brand- og sikringsteknisk Institut 1. udgave,2011. Håndbogen indeholder bygningsreglementets brandkrav for de pågældende bygninger, hvor de enkelte bestemmelser beskrives og illustreres, herunder: 

Køb

Kr. 808,75
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2000.  Vejledningen angiver eksempler på bygningsdele og beklædninger mv. som umiddelbart – uden prøvning eller anden dokumentation –…

Køb

Kr. 275,00
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2003.  Vejledningen skal fremme korrekt udførelse af brandvægge og brandsektionsadskillelser

Passiv brandsikring skal hindre, at…

Køb

Kr. 391,25
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2009.  DBI vejledning 37 ”Glas og brand – Brandbeskyttende glas i bygningsdele” er udarbejdet som en hjælp til myndigheder, projekterende,…

Køb

Kr. 460,00
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2014.  Vejledning samler og formidler viden om, hvordan brandtekniske tiltag kan være med til at reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved…

Køb

Kr. 0,00
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2004.  Sikringsguiden tilgodeser et længe næret ønske fra ejere og administratorer af fredede og bevaringsværdige bygninger om, hvorledes man kan…

Køb

Kr. 286,25
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave 2007.  I Danmark oplever man fra tid til anden store og voldsomme brande, der koster samfundet mange ressourcer. Disse brandes voldsomhed skyldes i…

Køb

Kr. 460,00
DBI retningslinje 254-1
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2013.   Publikationen fastlægger krav til og giver anbefalinger for projektering, installation og vedligeholdelse af…

Køb

Kr. 696,25
DBI retningslinje 254-2
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2013. Publikationen beskriver de klassifikationstests, der er acceptable for en typegodkendelse af et system, og som ligger…

Køb

Kr. 276,25
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udgave, 2008.  Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i…

Køb

Kr. 257,50
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2008.  Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i…

Køb

Kr. 257,50
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udgave, 2008.  Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i…

Køb

Kr. 257,50

Øvrige varer

- inkl. faneblade ekskl. erfaringsblade. Fonden BYG-ERFA har produceret et særligt ringbind med tilhørende faneblade. Et tomt BYG-ERFA ringbind indeholder faneblade opdelt efter emnegrupper, og en…

Køb

Kr. 195,00
Et BYG-ERFA ringbind indeholder  indeks, faneblade og alle gældende blade.  Se også startpakketilbud hvor du kan bestille både ringbind og abonnement til rabatpris.  Bemærk ved bestillinger til…

Køb

Kr. 4715,00
Revnelineal i ”kreditkortformat” - et praktisk værktøj til måling af fx bygningsrevner, som altid er lige ved hånden, når byggeteknikere og andre bygningssagkyndige udfører tilstandsundersøgelser,…

Køb

Kr. 105,00