Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Samling af betonrør med gummiringe

Ukorrekt og korrekt samling med gummiring

Problem: Samlingerne i et afløbssystem skal sikre, at systemet er tæt. Alt for ofte viser det sig, at samlingerne er for dårligt udført. En undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut i 1979 viser, at indhængende gummiringe, d.v.s. ringe ude af position, og forskydninger i samlinger på grund af manglende gummiring er hyppigt forekommende fejl i afløbssystemer. Ved forkert samling af rørene opstår forskellige skadelige følgevirkninger.

  • Ledningerne bliver utætte, så ind- og udsivning kan finde sted, d.v.s. dræning henholdsvis forurening af undergrunden.
  • Utætte samlinger giver mulighed for indtrængen af trærødder, der nedsætter ledningernes vandføringsevne.
  • Utætte ledninger giver mulighed for indtrængen af grus og jord i ledningerne samt udfældning af okker og kildekalk.
  • Indhængende gummiringe giver stor risiko for forstopning og derved driftsstop.
  • Forkert anbringelse af ringene kan give for store komprimeringer af ringene og dermed for store påvirkninger af mufferne.
ID
(50) 82 01 16