Gå til hovedindhold

Beton- og pvc-ledninger i jord – Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol

Uhensigtsmæssig oplagring af pvc-rør

Afløbsledninger skal kunne holde i 50 til 100 år. Derfor er det vigtigt, at der udvises omhu i hele lægningsfasen fra rørene ankommer til byggepladsen, og til det færdige afløbsanlæg afleveres. Indledningsbilledet til venstre viser betonrør med støbefejl/transportskader. Den røde mærkning viser, at røret er kasseret. Indledningsbilledet til højre viser, at en uhensigtsmæssig oplagring af pvc-rør kan medføre deformationer af rørene, som derfor bør kasseres. I dette BYG-ERFA blad gennemgås modtagekontrol, lægning, samling og kontrol af ledningssystemer udført af beton og pvc.

ID
(50) 00 05 13
Emneord

Modtagekontrol

Betonrør

Produkter fra betonrørsfabrikker skal være mærket med enten Betonvarekontrollens trekantmærke eller Dansk Beton Certificerings logo. Rør og formstykker skal være tydeligt mærket med fabriksnummer, fabrikationsdato samt cementtype. Eksemplerne viser støbefejl og skader opstået under transport, lagring og håndtering. De viste fejl og skader medfører som hovedregel, at rørene skal kasseres.

Figur 1

Figur 1. Mærkning: Hvis fabrikationsdato og fabriksnummer tydeligt fremgår af mærkningen, kan modtageren få oplyst hos producenten, om rørene har opnået fuld styrke (er gamle nok). Hele partier med ikke læsbar mærkning bør afvises.

Figur 2

Figur 2. Støbefejl/huller: Rør og formstykker med tydelige støbefejl eller huller bør ikke anvendes, idet ledningen kan blive utæt. Overfladefejl forekommer på de fleste mufferør, men det behøver ikke at betyde noget for ledningens funktion.

Figur 3

Figur 3. Luftblærer: hvis der på samlingsfladerne er luftblærer, der er større end halvdelen af gummiringens tykkelse, kan gummiringen ikke tætne. Sådanne rør bør ikke anvendes.

Figur 4

Figur 4. Formafvigelser: Skævheder i rørendeflader, ovaliteter i muffe eller spidsende, krumme rør mv. medfører, at rørene ikke kan samles tilfredsstillende. Når sådanne fejl er umiddelbart synlige, må rørene ikke anvendes.

Figur 5

Figur 5a + 5b. Transportskader: Rør og formstykker, der er blevet beskadiget under transport, bør kasseres. De her viste skader skal alle medføre kassation, idet gummiringssamlingerne ikke vil blive tætte.

Figur 6

Figur 6a + 6b. Stenreder: Rør og formstykker med synlige stenreder i spids og muffeenden samt rør med stenreder midt på rørene skal kasseres, idet kloakledningen aldrig vil blive tæt med sådanne rør.

Figur 7

Figur 7a + 7b. Revner: Rør og formstykker med synlige revner skal kasseres, idet revner nedsætter ledningens styrke og gør den utæt. Revner kan opstå både som støbefejl og som transportskader.

Pvc-rør

Pvc-rør har kun sjældent fabrikationsfejl. De viste eksempler på skader, opstået under transport, lagring og håndtering, skal medføre at rørene kasseres. Rør, der er godkendt til afløbsanlæg i jord, er rødbrune, i bygninger er de grå. Rørenes alder fremgår af mærkningen.

Figur 8

Figur 8. Mærkning: Pvc-afløbsrør anvendt på privat grund (inden for skel) skal være godkendt af By og Boligministeriet (ETA-Danmark) og skal derfor være forsynet med synligt mærke.

Figur 9

Figur 9. Frost: Pvc-rør bliver skøre ved lave temperaturer. Rørene skal derfor håndteres med største forsigtighed ved temperaturer under 0 °C. Ved temperaturer under 5 °C bør transport og lægning undgås.

Figur 10

Figur 10. Blegning: Rør, udsat for sollys i lang tid, blegner, og styrken kan være nedsat. Hvis solpåvirkningen har varet mere end 1 år, kan rørene have taget skade, og der bør derfor tages kontakt til fabrikanten af rørene.

Figur 11

Figur 11. Misfarvning: Kemiske stoffer (træimprægneringsmidler, tjære mv.) angriber plastmaterialet og nedsætter rørenes holdbarhed. Sådanne rør skal kasseres, idet opløsningsmidler i disse stoffer blødgør pvc.

Figur 12

Figur 12. Ridser og punktbelastninger: Rør, der under transport, lagring eller håndtering har fået dybe ridser eller har været udsat for punktbelastninger, skal kasseres, fordi rørenes brudstyrke er væsentligt nedsat.

Figur 13

Figur 13. Gummiringe: Når rørene er modtaget, kontrolleres at gummiringene passer til rørene. Med forkerte gummiringe er det umuligt at få samlingen tæt. En del rør leveres med fastsiddende gummiring.

Figur 14

Figur 14. Ovaliteter: Ovale rør skal kasseres, idet en korrekt samling er umulig. Ovaliteter opstår ofte ved for høj stabling. Maksimal stabelhøjde i ubundet stand er 2,6 m for klasse S og 1,7 m for klasse N.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.