Beton- og pvc-ledninger i jord Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol

Erfaringsblad
(50) 00 05 13
Emneord

Indhold

 • Modtagekontrol
  • Betonrør
  • Pvc-rør
 • Lægning
  • Betonrør og pvc-rør
 • Samling af rør
  • Generelt
  • Betonrør
  • Pvc-rør
 • Kontrol
  • Tæthedsprøvning
  • Deformationskontrol pvc-rør
  • TV-inspektion
  • Indmåling

Afløbsledninger skal kunne holde i 50 til 100 år. Derfor er det vigtigt, at der udvises omhu i hele lægningsfasen fra rørene ankommer til byggepladsen, og til det færdige afløbsanlæg afleveres. Indledningsbilledet til venstre viser betonrør med støbefejl/transportskader. Den røde mærkning viser, at røret er kasseret. Indledningsbilledet til højre viser, at en uhensigtsmæssig oplagring af pvc-rør kan medføre deformationer af rørene, som derfor bør kasseres. I dette BYG-ERFA blad gennemgås modtagekontrol, lægning, samling og kontrol af ledningssystemer udført af beton og pvc.

Modtagekontrol

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.