Bedre tage - sådan!

 

Tag med på ”Tætte Tage” og få aktuelle byggetekniske erfaringer om undertage og tagkonstruktioner, fx banevarer, blafring, brand, dampspærrer, DUKO, fugt, fygesne, gennem­føringer, isolering, kondens, materialer, opbygning, renovering, skimmelvækst, skunkrum, tagrum, undertage, ventilation, vindpåvirkning.

Udgangspunktet for seminaret er BYG-ERFAs temamappe om „Undertage og tagkonstruktioner“ og aktuelle byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis.

Dagens oplægsholdere fortæller fx om, hvordan både projekterende og udførende gennem alle led i byggeprocessen kan bidrage til bedre byggeri – og hvor der kræves særlig opmærksomhed og omhu.

TAG-SEMINAR 2011 i Århus, onsdag den 24. oktober 2011 kl. 13- 17.

Mange beslutninger og valg i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af tagkonstruktioner har afgørende indflydelse på såvel bygningens levetid som fugt- og indeklimaproblemer efter ibrugtagning.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse indebærer stor risiko for efterfølgende problemer – og dermed også spørgsmål som fx

 • Hvilke materiale- og udformningsmæssige forudsætninger indgår i valget?

 • Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme – ved nybyggeri og bygningsfornyelse?

 • Hvordan influerer byggetekniske detaljer på bygbarheden ved udførelsen?

 • Hvordan sikres velfungerende konstruktioner, hvor materialerne har de nødvendige egenskaber – både under montering og i løbet af levetiden?

Foredragsholderne gennemgår retningslinjer, som præciserer hidtidige krav, og hvad det betyder for tagets praktiske udformning – vekslende mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil, fx:

 • Byggetekniske erfaringer - undertage og tagkonstruktioner

 • Tagventilation, skimmelvækst og utætheder

 • BR10, energi og tagrenovering

 • Nye tage på gamle huse - udfordringer/løsninger?

 • Gode tage

 • Uheldige tage

 • Brandsikre tage

Oplægsholdere:

 

Tilmelding og yderligere oplysninger hos BYG-ERFA på byg-erfa.dk/seminar-taette-tage-aarhus-2011

 

Pris kr. 2.000 (inkl. moms og temamappen om „Undertage og tagkonstruktioner“).

 

Begrænset deltagerantal. Deltagerrabat (kr. 400) for BYG-ERFAS abonnenter samt medlemmer af Træsektionen og Murersektionen i Dansk Byggeri.

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.