Asbestholdige materialer i bygninger

Erfaringsblad
(99) 93 04 13 (annulleret)

Indhold

  • Problem
  • Forslag til løsning
  • Generelt

Problem

I forbindelse med arbejde i bygninger fra før 1. januar 1990 kan man støde på asbestholdige byggematerialer. Ofte bliver entreprenøren først opmærksom på de asbestholdige materialer, når arbejdet er i fuld gang. I en sådan situation vil Arbejdstilsynet kræve arbejdet standset øjeblikkeligt. Arbejdet kan først fortsættes, efter at der er foretaget en asbestrengøring af bygningen med udgangspunkt i lovgivningen på området.

Standsningen af arbejdet samt de omkostninger, der er forbundet med en eventuel asbestrengøring kan løbe op i store beløb, som langt overstiger det beløb, det koster at foretage den foreskrevne asbestgennemgang af bygningen, inden arbejdet påbegyndes.

Figur 1. Eksempel på hvordan asbest ser ud i naturen. Billedet er taget i en åben asbestmine i SydAfrika. Det tykke lag asbest i midten er omkring 50 mm.

Problem

I forbindelse med arbejde i bygninger fra før 1. januar 1990 kan man støde på asbestholdige byggematerialer. Ofte bliver entreprenøren først opmærksom på de asbestholdige materialer, når arbejdet er i fuld gang. I en sådan situation vil Arbejdstilsynet kræve arbejdet standset øjeblikkeligt. Arbejdet kan først fortsættes, efter at der er foretaget en asbestrengøring af bygningen med udgangspunkt i lovgivningen på området.

Standsningen af arbejdet samt de omkostninger, der er forbundet med en eventuel asbestrengøring kan løbe op i store beløb, som langt overstiger det beløb, det koster at foretage den foreskrevne asbestgennemgang af bygningen, inden arbejdet påbegyndes.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Asbestholdige materialer i bygninger - side 1 Asbestholdige materialer i bygninger - side 2 Asbestholdige materialer i bygninger - side 3 Asbestholdige materialer i bygninger - side 4