Arrangementer

Der er pt. ingen kommende arrangementer.

Billeder fra arrangementer: 

Erfaringsmøde Byggevarer og CE-Mærkning

Byggetekniske temaarrangementer 16.11.2017

Thomas Bruun, ETA-Danmark, holder oplæg på BYG-ERFAs arrangement "Byggevarer og CE-mærkning" afholdt 24.11.2017" Susanne P. Svendsen, BYG-ERFA, holder oplæg på konferencen "Byggetekniske temaer" på Erhvervsakademiet Lillebælt, EAL for konstruktørstuderende arrangeret af EAL og BvB den 16.11.2017.

Andre byggetekniske kurser, seminarer og temadage

 


NOVEMBER


 

BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordningen
10.09.2018, Middelfart
07.11.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"

Almene Boliger. Renovering & bæredygtighed
5.-6.11.18, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"

Indeklima 
06.-07.11.18, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Indeklima i småhuse"

Vådrum - regler og praktisk udførelse 
06.11.18, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Vådrum"

Byggeriets Miljøkonference 2018 
08-09.11.18, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Sundhedsfarlige stoffer og byggeaffald"

MgO-plader - efter den nyeste afgørelse
13.12.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Bygningsfacader"

Håndtering af skimmelsvampesager
19.11.18, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Skimmelsvamp og fugt"

Be18 energiberegninger - ved nybyg og renovering 
20.11.18, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Varmeisolering, tæthed og kuldebroer"

Funktionsglas iht. BR18
27.11.2018, Sabro
04.12.2018, Haslev
Arrangør: Glasfakta
Se også BYG-ERFA tema "Vinduer, bygningsglas og ruder"

 


DECEMBERRadonsikring i praksis - nybyggeri og eksisterende byggeri
06.12.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Radonsikring"

BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordningen
03.12.2018, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"

Arbejsmiljøkoordinator i projekterings- og udførelsesfasen
11.12.18, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"

Byggeøkonomi
11.12.18, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"

Tagdagen 2018
12.12.18, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Tagkonstruktioner"

MgO-plader - efter den nyeste afgørelse
13.12.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Bygningsfacader"

Rådgiveransvar i byggeriet
18.12.18, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"