Arrangementer

Der er pt. ingen kommende arrangementer.

Billeder fra arrangementer: 

Erfaringsmøde Byggevarer og CE-Mærkning

Byggetekniske temaarrangementer 16.11.2017

Thomas Bruun, ETA-Danmark, holder oplæg på BYG-ERFAs arrangement "Byggevarer og CE-mærkning" afholdt 24.11.2017" Susanne P. Svendsen, BYG-ERFA, holder oplæg på konferencen "Byggetekniske temaer" på Erhvervsakademiet Lillebælt, EAL for konstruktørstuderende arrangeret af EAL og BvB den 16.11.2017.

Andre byggetekniske kurser, seminarer og temadage

 


SEPTEMBER


Vådrum - regler og praktisk udførelse 
24.09.2018, Middelfart
06.11.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Vådrum"

Håndtering af skimmelsvampesager 
25.09.2018, Ballerup
19.11.2018, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Skimmelsvamp og fugt"

Temadag: Glas glas glas - sidste nyt i glas 
26.09.2018, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Vinduer, bygningsglas og ruder"

Fugt i bygninger
26. - 27.09.2018, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggefugt og udtørring"

 


OKTOBERRadonsikring i praksis - nybyggeri og eksisterende byggeri
01.10.2018, Middelfart
06.12.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Radonsikring"

Syn og skøn
03 - 04.10.2018, Middelfart
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"

Håndtering af brandsager
09.10.2018, København
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Brandsikkerhed"

ABR 18 - hvad er nyt ift. ABR 89
11.10.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"

Arbejdsmiljøkoordinator i projekterings- og udførelsesfasen
24.10.2018, Middelfart
11.12.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Sundhedsfarlige stoffer og byggeaffald"

Funktionsafprøvning af tekniske anlæg
29.10.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Varmeanlæg"

LCA - analyse af materialers livscyklus
30.10.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Murværkskonstruktioner"

Gå hjem møde om større effektivitet på byggepladserne 
31.10.2018, Brøndby
Arrangør: Danske Malermestre
Se også BYG-ERFA tema "Malebehandling og korrosionsbeskyttelse"

 


NOVEMBER


 

BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordningen
10.09.2018, Middelfart
07.11.2018, Ballerup
Arrangør: Molio
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"