Arrangementer

Der er pt. ingen kommende arrangementer.

Andre byggetekniske kurser, seminarer og temadage


August


Lys
20. - 21.08.2017, Middelfart
Molio
Se også BYG-ERFA tema "Lys, lyd og akustik"


PCB i bygninger
30.08.2017, København
SBi, Aalborg Universitet
Se også BYG-ERFA tema "Sundhedsfarlige stoffer og byggeaffald"


Energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger
28.08.2017, Middelfart
Molio
Se også BYG-ERFA tema "Energirenovering, tæthed og luftskifte/a>"


Transformation af nyere tids arkitektur 
29.08.2017, Ballerup
Molio
Se også BYG-ERFA tema "Energirenovering, tæthed og luftskifte"


Fremtidens bæredygtige byggeri
31.08.2017, Middelfart
Molio og GBC
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocessen"


September


Renoveringsudddannelsen
04.09.2017 (opstartsdato), Middelfart
Molio
Se også BYG-ERFA tema "Ældre bygninger - facader og ydermure"


Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering
05.09.2017, Ballerup
Molio
Se også BYG-ERFA tema "Varmeisolering, tæthed, kuldebroer"  


Efteruddannelse i radonrenovering
06.-07.09. + 21.09.2017 , Aarhus
SBi, Aalborg Universitet
Se også BYG-ERFA tema "Radonsikring"


Brand
11. - 12.09.2017, Middelfart
Molio
Se også BYG-ERFA tema "Brandsikkerhed"


Dimensionering af murværkskonstruktioner
13.09.2017, Aarhus
14.09.2017, København
SBi, Aalborg Universitet
Se også BYG-ERFA tema "Murværkskonstruktioner"


Radonsikring i praksis
18.09.2017, Middelfart
15.11.2017, Ballerup
Molio
Se også BYG-ERFA tema "Radonsikring"


Overblik over bygningsreglementet
19. - 20.09.2017, København
SBi, Aalborg Universitet
Se også BYG-ERFA tema "Byggeprocesssen"


Beton i byggeriet I
27.09.2017, Middelfart
Molio
Se også BYG-ERFA tema "Beton"