Arbejde med asbest

Arbejde med asbest eller asbestholdige materialer kan danne støv, som ved indånding er skadeligt for den menneskelige organisme. Det kan føre til sygdomme som f.eks. asbestose og lungekræft.

De sygdomsfremkaldende virkninger af arbejdet med asbest har ført til, at det i dag er forbudt at anvende materialet inden for byggeriet, og der stilles strenge krav til sikkerheden ved arbejde med allerede indbyggede asbestholdige byggematerialer. På trods af disse forbud er arbejdet med asbest stadig en udfordring for byggeriet. F.eks. er levetiden for asbestholdige tage fra 60’erne og 70’erne ikke meget længere, og de skal snart udskiftes.

Det nye erfaringsblad ”Asbest – sundhedsfare og vejledning i arbejde med asbest” gør rede for sundhedsskaderne ved arbejdet med asbest, og hvilke foranstaltninger, der skal tages ved planlægning og håndtering af arbejde med asbest.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

arbejde med asbest

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82303022 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.