Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold

Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn. Der er dog konstateret fugtproblemer, fx fordi der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til faldforhold og afvisning af vand, der rammer bærebeslag.

Det er derfor vigtigt at huske gode afvandingsforhold ved altaner ophængt i bærebeslag.

I nyere byggeri ophænges altaner ofte i bærebeslag, så der kun er kontakt med facaden i ophængningspunkterne. Herved begrænses kuldebroeffekten, men der er konstateret fugtproblemer, fx vandindtrængen og opfugtning af facaden, som følge af dårlige afvandingsforhold.

I erfaringsbladet "Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold” omtales forhold i nyere byggeri, der har medført fugtproblemer, samt udbedringsmuligheder og hensigtsmæssige forholdsregler ved valg af detaljer under projekteringen.

Der kan hentes mere viden i erfaringsbladet "Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold” (23) 11 02 28.

Bladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Hvis du ikke allerede har et BYG-ERFA abonnement, kan du bestille det på byg-erfa.dk/abonnement.

© www.byg-erfa.dk

Billedet viser opfugtet murværk som følge af utilstrækkelig bortledning af vand.

Hent illustration i høj opløsning (4 MB)

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. 

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. 

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og erfaringsblade

Abonnenter har mulighed for at deltage i BYG-ERFAs arrangementer til reduceret pris - se aktuelle seminarer