Lys, lyd, akustik

Byggetekniske erfaringsblade - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade

Ved renovering og ombygning af eksisterende ældre byggeri ses der desværre mange uhensigtsmæssige indgreb/ændringer af den klassiske etageadskillelse med træbjælkelag. Dette erfaringsblad beskriver, hvordan ny brandsikring og lydisolering kan udføres korrekt for eksisterende ældre…
Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst i boliger skyldes ofte utilstrækkelig ventilation.
Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab.
Der er i de senere år konstateret adskillige glas- eller metalbeklædte facadepartier med skader efter vandindtrængen og kondens i den del, som ligger ud for etageadskillelsen.
Installationer og komponenter, fx til vand og varme, har en kortere levetid end de omgivende bygningsdele.
Dette erfaringsblad beskriver principper for udførelse af lejlighedsskel og angiver eksempler på, hvordan bygningsreglementets krav opfyldes, fx ved at undgå "faste forbindelser" mellem de to vægdele eller utætheder ved gennemføringer i væggene, flanketransmission via ydervæg eller transmission via…
Ældre vinduer med et lag glas kan få bedre varme- og lydisolerende egenskaber, hvis der monteres forsatsrammer indvendigt.
Bladet beskriver en enkel metode til beregning af efterklangstid, nogle årsager til dårlig akustik, og praktiske løsninger på støjproblemer i skolelokaler. 
Etageboliger fra tiden før ca. 1950 har i reglen træbjælkelag med lerindskud og pudsede 1/2 - 1/1-stensvægge eller bræddevægge som lejlighedsskel. Heraf yder kun de bedst vedligeholdte 1/1-stensvægge den lydisolation, som Bygningsreglementet (BR) kræver i nyt boligbyggeri.

Byggeanvisninger

Arbejdstilsynet - AT

Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse - BvB

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - DBI

Dansk Standard - DS

Grundejernes Investeringsfond - GI

Ministerier og styrelser

Murerfagets Oplysningsråd - MURO

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

Teknologisk Institut - TI

Øvrige forlag

Organisationer mv.

  • Nabostøj. GI. Bedre Boliger - Udviklingsprojekt