Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Afsugning af tagdækning og isolering på flade tage

Afsuget tagdækning

Problem: Gennem de senere år er under storm sket en række skader på flade tage. Langt den hyppigste skade er afsugning af tagdækning på varme tage, d.v.s., hvor tagisolering og papdækning er placeret oven på det bærende underlag. I de fleste tilfælde skyldes afsugningen, at forbindelsen mellem tagisolering og underlag er underdimensioneret. En afsugning af en del eller hele tagdækningen vil ofte medføre betydelige følgeskader samt vandskader i underliggende rum og eventuelt drifttab. Endvidere forekommer denne skade næsten altid i vinterhalvåret, hvor det undertiden kan være vanskeligt at udføre en retablering af tagdækningen.

ID
(47) 83 04 16