Gå til hovedindhold

Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk

Beskeden varmeisolering i terrændæk og ydervægge

Ældre huse med ingen eller beskeden varmeisolering i terrændæk og ydervægge frembyder ofte en række indeklimaproblemer, der tilmed kan være allergifremkaldende. Den utilstrækkelige varmeisolering i gulvkonstruktion og ydervægge medfører dels et betydeligt varmetab til omgivelserne, dels stor temperaturforskel mellem rumluften og bygningsdelenes overflader. Kondensdannelse i gulv og på vægge er derfor uundgåelig. Indeklimaet vil typisk være præget af fodkulde, lugtgener, sortsværtning og skimmelsvampevækst. Dette BYG-ERFA blad giver forslag til, hvordan ulemperne i indeklimaet kan afhjælpes samtidig med at varmetabet fra huset reduceres.

ID
(13) 97 04 24

Tidligere byggepraksis

I huse opført før 1950 kan et trægulv ofte være udlagt uden fugtspærre og varmeisolering. I særligt gamle huse kan gulvbjælkerne være opklodset på klinker eller mursten, som er udlagt på et afrettet sandlag.

Jorden under gulve kan indeholde organisk materiale, dvs. rester af planter og dyr. Nedbrydning af de organiske rester til humus eller muld medfører lugtgener i huset. Nedbrydningen og dermed lugtafgivelsen fremmes af fugt i jorden. Fundament og sokkel i ældre huse består normalt af natursten, klinkbrændte mursten eller beton, og funderingsdybden er for det meste væsentligt mindre end den, der foreskrives i dag. Fundamenterne er udført uden varmeisolering, og der er ikke udført kuldebroafbrydelse i soklen.

Fugt fremmer nedbrydning af gulvkonstruktioner, der indeholder organisk materiale, f.eks. trægulve. I ældre huse, som oprindelig var udført med krybekælder eller terrændæk, kan et trægulv efter en rådskade være udskiftet med en gulvkonstruktion bestående af et lag letklinker og et trykfordelende betonlag (klaplag) med en tæppebelægning. Letklinkerne kan være stabiliseret med cement, og der kan være sand i cementletklinkerblandingen, hvorved letklinkerlagets kapillarbrydende funktion er ødelagt. Det trykfordelende betonlag kan for at styrke et svagt fundament være støbt i direkte forbindelse med fundamentet. Sådanne konstruktionsændringer har imidlertid på ingen måde forbedret gulvkonstruktionen, i hverken varmeteknisk eller fugtteknisk henseende.

Misfarvning af støv og skimmelsvampe

Figur 1. Bygningsdele med lav overfladetemperatur vil hurtigt blive misfarvet af støv og skimmelsvampe. På dette sted har rummets møblering givet anledning til dannelse af denne særligt kraftige misfarvning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.