Erfaringer om vandskader efter regnskyl

Efter uger med mildt og varmt sommervejr, har de seneste par dage budt på massive regnskyl. De store mængder vand kan trænge ind i din bolig og potentielt forårsage vandskader. Hos BYG-ERFA har vi samlet et erfaringstema, som hjælper dig med at reducere risikoen for langvarige følgeskader, gener og problemer.

I temaet gennemgås blandt andet:

  • Hvordan udtørringen gribes an.
  • Fordele og ulemper ved anvendelse af henholdsvis naturlig/mekanisk ventilation, forskellige typer affugtere og infrarød bestråling.
  • Særlige materialehensyn for fx træ, beton, fugtfølsomme gulvbelægninger, mineraluld, gipsplader og tagelementer.
  • Udtørringstider og –metoder.

Ud over temaet findes der yderligere to blade, som kan hjælpe dig i kampen mod vandskader og fugt. Erfaringsbladene hedder ’Fugtskader i ældre kældre - undersøgelser’ (19) 04 12 28, ’Fugtskader i ældre kældre – udbedring og forebyggelse (19) 04 12 29. De beskriver almindelige kælderkonstruktioner, normalt forekommende fugtproblemer og årsager samt en række forhold som indgår i fugtundersøgelser af kældre.

Bemærk:
Uanset valg af metode kan udtørringen strække sig over lang tid - fra et par uger til i værste fald flere måneder.

Udtørringsperioden afhænger af de opfugtede materialer, såvel som opfugtningens omfang og den valgte metode.

Ved oversvømmelser efter kraftige regnskyl skal hurtigst muligt afklares:

  • Hvor er vandet trængt ind - og hvor stor opfugtning har det medført?
  • Er vandtilgangen standset?
    Hvor stort et område har fået vand?
  • Er der kun vand i materialernes overflade eller er det trængt dybere ind – og eventuelt ind i utilgængelige hulrum?
  • Er der tegn på vandindtrængen i fx elektriske installationer?

Læs mere på om temaet på byg-erfa.dk/byggefugt
Og de to erfaringsblade om Fugtskader i ældre kældre’ på byg-erfa.dk/kaeldre-undersoegelser og byg-erfa.dk/kaeldre-udbedring

Ved henvendelser fra pressen, kontakt venligst:

Direktør, Arkitekt MAA Jens Østergaard, mobil: 26 73 07 47

Oversvømmelse af vej


Copyright
Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse (© Fonden BYG-ERFA) i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration.
Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal ’byg-erfa.dk’ angives som kilde.

 
Yderligere oplysninger
Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.