Fodkulde, fugtgener og udkragede betonaltandæk

Nyt BYG-ERFA blad om kolde gulve og fugtgener i forbindelse med altandæk i både nybyggeri og eksisterende byggeri.

I mange nyere bebyggelser med udkragede betonaltandæk, konstaterer beboerne ofte kolde loft- og gulvoverflader nær altanen, hvilket påvirker såvel indeklima som energiforbrug. 

I det nye erfaringsblad ”Udkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener” gennemgås temperatur-, fugtforhold og kuldebroer i altankonstruktioner af beton samt hvordan kuldebroproblemer kan udbedres i betonaltankonstruktioner og forebygges i nybyggeri.

Erfaringsbladet præsenterer løsninger på hvordan

  • generne kan reduceres i eksisterende altandækkonstruktioner ved efterisolering, 
  • nye altandæk kan udføres med effektiv kuldebroafbrydelse, fx ved indstøbning af bærende varmeisoleringselementer,
  • nye altaner kan kondensisoleres.

Desuden beskrives en model for beregning af temperaturforhold.

Erfaringsbladet oplyser også om, hvilke dele af konstruktionen der er mest udsatte for angreb af skimmelvækst, fx om vinteren når der i en længere periode er en relativ fugtighed (RF) på over 75%.

Se mere i erfaringsbladene ”Udkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener” [(23) 100819] og ”Utætte ydervægge ved gulv - under døre og vinduer” [(21) 051230], som indgår i BYG-ERFA temaet ”Beton”, som kan ses på byg-erfa.dk/beton.

Hvis du ikke har et BYG-ERFA abonnement , kan du med fordel bestille abonnement for 2011 allerede nu, og få digital adgang med det samme. Læs mere på byg-erfa.dk/abonnement

© www.byg-erfa.dk

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.