Temablad om bygningsundersøgelser

Nyt temablad om bygningsundersøgelser - målemetoder etc. Fonden BYG-ERFA har udgivet endnu en temamappe i rækken af udgivelser. En temamappe indeholder 12-15 erfaringsblade om et givent emne. 

Temamapperne kan benyttes ved kurser eller til gensidig orientering mellem samarbejdspartnere for at få indblik i de byggetekniske udfordringer, som kræver opmærksomhed ved en given opgave.

Aktuelt er netop udgivet en temamappe om ”Bygningsundersøgelser - målemetoder og -instrumenter, træ, beton, murværk, fugt, tæthed, trænedbrydende svampe, skimmelvækst, skadedyr”

Der er mulighed for enten at hente temaet ned som et gratis informationsblad, som indeholder alle titlerne samt et kort resumé af hvert erfaringsblad, eller at købe alle de nævnte 15 erfaringsbladene samlet i en temamappe.

Ekstraordinært stort frugtlegeme af Ægte Hussvamp

Billedet viser et ekstraordinært stort frugtlegeme af Ægte Hussvamp.