Undertage og tagkonstruktioner. Ny gratis oversigt fra BYG-ERFA

Undertage under tagdækninger anvendes for at beskytte de underliggende konstruktioner dels mod indtrængende regn og sne dels mod kondensdryp. Ved projekteringen skal der vælges et bygbart undertag med brugsmæssige egenskaber afpasset efter:

 • tagdækningen,
 • taghældningen,
 • tagets kompleksitet,
 • klimapåvirkninger,
 • mulighed for inspektion/reparation.

BYG-ERFA har udgivet adskillige erfaringsblade om emnet, som nu er samlet i en temamappe ”Undertage og tagkonstruktioner” som kan fås i papirversion eller digitalt til computer og iPad. Temaet indeholder følgende erfaringsblade:

 • Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer
 • Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst
 • Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen
 • Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder
 • Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne
 • Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger
 • Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage
 • Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum
 • Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne
 • Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly
 • Alternative isoleringsmaterialer - granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske
 • Traditionelt, fast undertag med vingetagsten
 • Metalinddækninger mellem tag og murværk
 • Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag
 • Undertage - Udførelse og detaljer
 • Undertage - Opbygning, materialer og projektering

Du kan få et indtryk af erfaringsbladenes indhold på BYG-ERFAs hjemmeside under ”Undertage og tagkonstruktioner”.

Her informeres der også om andre relevante byggepublikationer se fx "tagpakken" og www.duko.dk.

Du kan selvfølgelig også hente informationsbladet gratis i pdf-format. Abonnenter har fri adgang til hele indholdet i alle erfaringsblade.

Hvis du ikke allerede er BYG-ERFA abonnent, kan du med fordel tegne et abonnement nu, inden prisen stiger den 1.1.2012.

Abonnementsaftalen er gældende ét år fra fakturadato og løber indtil den bliver opsagt.

Læs mere på byg-erfa.dk/abonnement

 

Illustrationer:

Billedtekst: Undertag af banevarer

© www.byg-erfa.dk

 

Billedtekst: Kraftig skimmelvækst på underlaget for skotrenden i en tagkonstruktion med utilstrækkeligt ventileret tagrum.

© www.byg-erfa.dk

 

Billedtekst: Undertag med utilstrækkelig rivstyrke, som derfor er revnet som følge af blafring

© www.byg-erfa.dk

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Hvis I har behov for en højopløst illustration, er I velkomne til at kontakte BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller på telefon 8230 30 22.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper og seminarer.