Bedre tage - sådan!

TAG-SEMINAR 2011 i Bygningskulturens Hus, København, onsdag den 13. april 2011 kl. 9 -14.30

Tag med på ”Tætte Tage” og få aktuelle byggetekniske erfaringer om undertage og tagkonstruktioner, fx om blafring, brandsikkerhed, bygningsbevaring, energi, fugt, gennemføringer, inddækning, isolering, kondens, renovering, skimmelvækst, tagelementer, tagrum, utætheder, ventilation, vindpåvirkning og smukke tage. 

Udgangspunktet for seminaret er BYG-ERFAs temamappe om „Undertage og tagkonstruktioner“ og aktuelle byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis.

DUKOs bestyrelsesformand Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden, byder velkommen, og herefter fortæller dagens oplægsholdere fx om, hvordan både projekterende og udførende gennem alle led i byggeprocessen kan bidrage til bedre byggeri – og hvor der kræves særlig opmærksomhed og omhu.

Mange beslutninger og valg i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af byggeri har afgørende indflydelse på såvel bygningens levetid som fugt- og indeklimaproblemer efter ibrugtagning.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse indebærer stor risiko for efterfølgende problemer – og dermed også spørgsmål som fx:

 • Hvilke materiale- og udformningsmæssige forudsætninger indgår i valget?
 • Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme – ved nybyggeri og renovering?
 • Hvordan influerer byggetekniske detaljer på bygbarheden ved udførelsen?
 • Hvordan sikres velfungerende konstruktioner, hvor materialerne har de nødvendige egenskaber – både under montering og i løbet af levetiden?

Foredragsholderne gennemgår retningslinjer, som præciserer hidtidige krav, og hvad det betyder for tagets praktiske udformning – vekslende mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

Dagens overflødighedshorn omfatter bidrag fra:

 • Jens Dons, Byggeskadefonden
 • Tommy Glindvad, BoTjek, BfBE
 • Bjarne Lund-Johansen, Træinformation
 • Leif Hansen, LH-arkitekter, BYFO
 • Morten Hjorslev Hansen, DUKO
 • Natalie Mossin, AA/Akademisk Arkitektforening
 • Margrethe Petri Godtkjær, BvB
 • Niels Strange, Dansk Byggeri
 • Anders Bach Vestergaard, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
 • Jens Østergaard, BYG-ERFA.

Overskrifterne på dagens oplæg er

 • Byggetekniske erfaringer - undertage og tagkonstruktioner
 • Tagventilation, skimmelvækst og utætheder
 • Tagintegrerede elementer, gennembrydninger, inddækning og tæthed
 • BR10, energi og tagrenovering
 • Træ til tage - om lægter, spær og plader
 • Brandsikre tage
 • Den 5. facade
 • Gode tage
 • Uheldige tage
 • Nye tage på gamle huse – udfordringer og løsninger.

 

Tilmelding og yderligere oplysninger hos BYG-ERFA på https://byg-erfa.dk/seminar-tage-2011

Pris kr. 2.000 (inkl. moms og temamappen om „Undertage og tagkonstruktioner“).

Begrænset deltagerantal. Deltagerrabat (kr. 375) for BYG-ERFAS abonnenter, medlemmer af Træsektionen og Murersektionen i Dansk Byggeri, DUKO-virksomheder samt medlemmer af BfBE og DBI.

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og erfaringsblade.