Pas på med de nedhængte lofter

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad om "Fastgørelse af nedhængte lofter", der har baggrund i flere eksempler på svigt i forbindelse med såvel projektering som udførelse af nedhængte lofter.

Ved projektering af nedhængte lofter omfatter materialet til de udførende kun sjældent beskrivelser af beslag og befæstelsesmetode, idet der forudsættes anvendt „standardløsninger“ - som dog ikke er klart beskrevet af hverken loftleverandører eller leverandører af befæstigelser. 

Derfor vælger den udførendes ofte ophængningsmaterialer ud fra oplysninger i produktkataloger.

Herved tages der ikke altid hensyn til fx  efterfølgende ophængning af inventar, start/stop af ventilationsanlæg eller tilsvarende belastninger. 

I erfaringsbladet gennemgås årsager til mangelfuld fastgørelse, og hvor der forudsættes opmærksomhed ved udførelse af nedhængte lofter, fx anvendelsen af egnede ophængningsbeslag, skruer og dyvler.

Desuden oplyses om tilgængelig viden vedrørende projektering og udførelse af disse konstruktioner samt råd og eksempler på ophængningsmuligheder.

Der kan hentes mere viden i erfaringsbladet "Fastgørelse af nedhængte lofter" som indgår i BYG-ERFAs tema om ”Lofter” [byg-erfa.dk/lofter].

Bemærk, at dem der ikke allerede har et BYG-ERFA abonnement med fordel kan bestille abonnement for 2011 nu - og få digital adgang til alle erfaringsblade med det samme.

Læs mere på byg-erfa.dk/abonnement

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Fotografiet viser et nedhængt loft, som faldt ned uden varsel og ydre påvirkninger.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg