Husk en effektiv fugtspærre over vinduer og døre i murværk

 

Plastprofilrender er ofte utilstrækkelige som eneste fugtspærre over vinduer i murværk.

Slagregn kan trænge gennem murværk, og derfor skal sikres afledning af vand over muråbninger for fx vinduer og døre.

Med et effektivt vandafledende lag over murhullet, hindres vandindtrængen i bygningen og opfugtning af fx vindueslysninger.

Fugtspærren kan opbygges af murpap, metal eller et specialudformet plastprofil. Som det fremgår af et nyt erfaringsblad ”Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk”, ses især opfugtning af vindueslysninger, hvis der er anvendt enten specialudformede plastprofiler, eller hvis fugtspærren er glemt eller dårligt udført. 

Ved anvendelse af plastprofilrender som eneste fugtspærre, er der konstateret en del problemer med fugtindtrængning over døre og vinduer i murværk fx:

 • overløb ved kraftig slagregn på eksponerede murfelter, fx facader og gavle uden udhæng,
 • vand som løber gennem formur, hvor ikke alle hulrum mellem plastprofilrendens fingre, er udfyldt med mørtel
 • overløb på grund af tilstoppede afløb fra endebunde,
 • overløb på grund af mørtelspild i renden,
 • overløb, fordi murfeltet, som renden skal afvande, er for bredt eller højt,
 • at isoleringen ikke er skåret fri af renden, så vand kan løbe til siderne,
 • isoleringsrester i renden.

Anvendelse af plastprofilrender er ofte en sårbar løsning, som forudsætter, meget omhyggelig udførelse og:

 • beskyttet beliggenhed,
 • stort udhæng,
 • smalle lysåbninger,
 • at overliggende murværk er lavt,
 • at eventuelle afløbsslanger efterses og renses årligt,
 • at alle mursten har ens bredde,
 • meget omhyggelig udførelse.

Derfor anbefales, plastprofilrender især anvendt som supplement til en overliggende, traditionel fugtspærre.

 

Der kan hentes mere viden i erfaringsbladet " Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk” (21) 11 02 24.

Bladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Bygningsfacader

Murværkskonstruktioner

Vinduer, bygningsglas og ruder

Ydervægge

 

På byg-erfa.dk kan du læse mere:

Om BYG-ERFA (https://byg-erfa.dk/bygerfa)

om løsblade (https://byg-erfa.dk/erfaringsblade)

om temamapper (https://byg-erfa.dk/emner)

og BYG-ERFA abonnement (byg-erfa.dk/abonnement)

Billedtekst: Fugtskadet vindueslysning efter vandindtrængning.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og erfaringsblade.