Nyt værktøj til vurdering af materialers udtørringstid

BYG-ERFA har udviklet et nyt visualiseringsværktøj der giver et hurtigt bud på udtørringstiden for byggematerialer. Herved er det blevet lettere at foretage en realistisk planlægning af byggeprocessen, så efterfølgende problemer med fugtskader og skimmelvækst reduceres.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor lang udtørringstiden er for byggematerialer inden ibrugtagning, når efterfølgende fugtgener skal undgås.

BYG-ERFA har udviklet et forenklet visualiseringsværktøj, som giver et overslag over, hvor lang udtørringstiden er for de mest gængse byggematerialer.

Udtørringstiden for opfugtede materialer afhænger af:

  • materialetype,
  • fugtindhold i materialet ved udtørringens begyndelse,
  • materialets ønskede fugtindhold efter afsluttet udtørring (fugtkriteriet),
  • konstruktionens dimensioner,
  • relativ fugtighed (RF) i den luft, der omgiver konstruktionen,
  • konstruktionens temperatur.

Fugtmåling er vigtigt

Værktøjet kan ikke erstatte fugtmålinger, men det kan bruges til at fastlægge tidspunktet for udførelse af fugtmålinger. 

BYG-ERFA bladet ”Udtørring af byggematerialer – forenklet metode til vurdering af udtørringstid” (99) 100527 giver adgang til værktøjet og beskriver dets anvendelse, begrænsninger og udtørringsforløbet. Desuden beskrives en række avancerede værktøjer, som kan anvendes ved behov for mere detaljerede vurderinger. (Adgang til værktøjet kan kun opnås af BYG-ERFA abonnenter og løsbladskunder.)

 

Hvis du vil vide mere om ”Byggefugt og udtørring” har BYG-ERFA samlet 18 erfaringsblade i et tema som kan ses på byg-erfa.dk/byggefugt.  

 

Ved henvendelser fra pressen, kontakt venligst:

Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen, mobil: 26 73 04 97

 

Skærmbillede af visualiseringsværktøjet
 
Hent illustration i høj opløsning

 

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse (© Fonden BYG-ERFA) i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 
Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal ’byg-erfa.dk’ angives som kilde.

 
Yderligere oplysninger
Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.