Beplantning, vand- og jordanlæg

Nyt temablad om grønne tage og vækstlag og facadebeplantning etc. For at give BYG-ERFA’s brugere et hurtigt overblik over et bestemt emne har vi indenfor en række forskellige emner samlet 12-15 erfaringsblade i såkaldte ”Temamapper”. 

Temamapperne kan benyttes ved kurser eller til gensidig orientering mellem samarbejdspartnere for at få indblik i de byggetekniske udfordringer, som kræver opmærksomhed ved en given opgave.

Aktuelt er netop udgivet en temamappe om ”Beplantning, vand- og jordanlæg" – grønne tage og vækstlag, facadebeplantning, træer og sætningsskader, niveaufri adgang, belægninger, vækstjord, faskiner, spildevandsanlæg”

Der er mulighed for enten at hente temaet ned som et gratis informationsblad, som indeholder alle titlerne samt et kort resumé af hvert erfaringsblad, eller at købe det som temamappe, hvor alle de 14 nævnte erfaringsblade indgår samlet i en mappe.

Læs mere om både informationsbladet og temaet på www.byg-erfa.dk