Afvandingsforhold på flade tage

Nyt erfaringsblad om flade tages afvandingsforhold, lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning. Fonden BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad med titlen ”Afvandingsforhold på flade tage - lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning” (47) 09 08 10. 

En tagflade med tagpap eller -folie og utilstrækkeligt fald mod afløb kan medføre vandansamlinger. Herved øges risikoen for revner i tagdækningen, gennemsivning, frostskader på bestrøningen, sætninger i tagkonstruktionen og på længere sigt nedbrydning af og utætheder i tagdækningsmaterialet. 

De typiske gener ved vandansamlinger på flade tage er: 

 

  • lav- og mosvækst og ansamling af organisk materiale på tagfladen, 
  • nedbrudt tagdækning, fordi tagpapbestrøning rives af (ved skift mellem frost og tø) og tagpappen efterfølgende påvirkes af sollys, 
  • at de øverste tagpapbaner løsnes, fordi der dannes is inde i overlæggene, 
  • øgede vandskader på underliggende bygningsdele som følge af utæt tagdækning 

 

Længerevarende vandansamlinger på en tagflade, i skot- og kasserender indebærer risiko for: 

 

  • at vand siver gennem tagbelægningen, 
  • at isdannelse i lunker kan åbne samlinger mellem baner af tagpap og fx forskubbe ventilationshætter. 

 

En forbedring af afvandingsforholdene medfører dog både tekniske og arkitektoniske problemer – samt en stillingtagen til eventuel opgradering af tagets varmeisolering i henhold til Bygningsreglementet. 

I erfaringsbladet beskrives principper for udbedringsmetoder.

Det nye erfaringsblad indgår i BYG-ERFA’s temamappe, der indeholder yderligere ti erfaringsblade om ”Flade tage og tagterrasser – tagpap og tagfolie"

En tagflade med tagpap og vandansamling

Fladt tag med vandansamling