Fugtteknisk Forsvarlighed - ved energiforbedring

 

BEDRE BYGGESKIK

Fugtteknisk forsvarlighed ved energiforbedring

 

BYG-ERFA seminar: Mandag den 22. august 2011 kl. 13-17 på Teknologisk Institut, Århus

 

Tag med på ”Fugtteknisk Forsvarlighed” og få aktuelle byggetekniske erfaringer, så dine energiforbedrende aktiviteter ikke udvikler sig til uoverskuelige fugt- og skimmelproblemer.

 

Udgangspunktet for seminaret er BR10 - især energibestemmelserne - aktuelle byggetekniske erfaringsblade og BYG-ERFAs emneafgrænsede temamapper.

 

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse af et byggeri, har afgørende indflydelse på, såvel bygningens levetid som fugt- og indeklimaproblemer efter at bygningen er taget i brug.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse indebærer stor risiko for efterfølgende gener – og dermed også spørgsmål som fx:

 • Hvilke materiale- og udformningsmæssige forudsætninger indgår i valget?
 • Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme i forbindelse med fx energibesparende foranstaltninger – ved nybyggeri og renovering?
 • Hvordan influerer byggetekniske detaljer på bygbarheden ved udførelsen?
 • Hvordan sikres velfungerende konstruktioner, hvor materialerne har de nødvendige egenskaber – både under montering og i løbet af levetiden?

 

Foredragsholderne gennemgår retningslinjer, som præciserer hidtidige krav - og hvad det betyder for den praktiske udformning – vekslende mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

 

Dagens oplæg omfatter bidrag fra: 

 • Jens Dons, Byggeskadefonden [www.bsf.dk]
 • Lars Due, Isolink [www.isolink.dk]
 • Morten Hjorslev Hansen, DUKO [www.duko.dk]
 • Jørgen Nymark Klavsen, Teknologisk Institut – TI Murværk & Byggekomponenter [www.teknologisk.dk]
 • Niels Strange, Dansk Byggeri [www.danskbyggeri.dk]
 • Jens Østergaard, BYG-ERFA [www.byg-erfa.dk]

 

Overskrifterne på dagens oplæg er: 

 • Byggetekniske erfaringer om ”Fugtteknisk forsvarlighed”
 • Fugtforhold og ventilation ved varmeisolering
 • Efterisolering – erfaringer, udfordringer, muligheder og barrierer
 • BR10 – hvornår kommer kravene i spil
 • Dampspærrer og lufttæthed
 • Opstigende fugt
 • Fugtforsøg og laboratorieundersøgelser.

 

Pris kr. 2.000 - inkl. moms, forfriskninger og BYG-ERFAs temamappe om "Energi- og indeklimaforbedring".

Deltagerrabat kr. 400 for BYG-ERFAs abonnenter samt medlemmer af Træsektionen eller Murersektionen under Dansk Byggeri.

 

Seminaret er arrangeret af BYG-ERFA i samarbejde med Byggeskadefonden, Dansk Byggeri og Teknologisk Institut.

Tilmelding og yderligere oplysninger hos BYG-ERFA på https://byg-erfa.dk/seminar-fugtteknisk-forsvar-aarhus-2011

 


Hent billede i høj opløsning her