Zinkbeklædte kviste

BYG-ERFA har udgivet et erfaringsblad med titlen ”Zinkbeklædte kviste” som omhandler udformning og projektering af kviste. Ved både nyt byggeri og bygningsrenovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker). Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af kvistkonstruktionen kan medføre vandindtrængen, fugtophobning og -skader.

Årsagen er ofte utilstrækkelig viden om udformning af kviste blandt projekterende, og manglende erfaring i zinkarbejde blandt de udførende.

I erfaringsbladet omtales skadesårsager, principper for opbygning af kvistkonstruktionen samt de særlige fugttekniske forhold som knytter sig til såvel brædde- og pladebeklædning som underlag for zinktagdækningen.

Erfaringsbladet er opdelt i følgende afsnit

 

  • Ventilation af konstruktionen 
  • Underlag for zinkbeklædningen 
  • Undertage af tagpap på kvisttage 
  • Underlag i flunker 
  • Zinkbeklædning 
  • Taghældning 
  • Skotrender 
  • Zinkarbejde i koldt vejr 
  • Præfabirkerede kviste 
  • Vedligehold 

 

Foruden dette erfaringsblad har Fonden BYG-ERFA udgivet en temamappe der indeholder 13 erfaringsblade om Undertage og tagkonstruktioner - opbygning og materialer, ventilation og kondens, fugt og skimmelvækst [2007 09 09].

Temaet kan ses i pdf-udgaver på www.byg-erfa.dk eller bestilles i en gratis papirudgave samme sted. 

Alle temaerne kan også bestilles samlet i en temamappe som indeholder alle de nævnte erfaringsblade til kr. 350 kr. pr. stk. inkl. moms.

En kvist med forsænket siderende. Flunken har ventileret bræddeunderlag med zinkbeklædning. Kvistfronten er af krydsfiner med strukturmåtte og påmonteret zinkbeklædning.