Viden om murværk

Fonden BYG-ERFA har udgivet en oversigt over erfaringsblade om murværk i tre nye temaer: Murværksoverflader, murværkskonstruktioner og murværk og fugt.

Murværksoverflader - afsyring, puds, revner, forvitring, afskalninger, misfarvning, farveforskelle, begroning, saltudfældning [2009 03 27]

Murværkskonstruktioner - gavltrekanter, stormskader, efterisolering, gulve, revner, murbier, trådbindere, afstivning, teglbjælker. [2009 03 28]

Temaerne kan ses i pdf-udgaver på www.byg-erfa.dk eller bestilles i en gratis papirudgave samme sted. 

Alle temaerne kan også bestilles samlet i en temamappe som indeholder alle de nævnte erfaringsblade til kr. 350 kr. pr. stk. inkl. moms.