Varmforzinkede stålrør til brugsvand

Nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA om årsagerne til korrosion i varmt- som koldtvandsledninger og om hvordan problemerne undgås .

I brugsvandsinstallationer med både varmforzinkede rør og kobbermaterialer, dvs. kobberrør eller fittings af kobberlegeringer, er der risiko for gennemtæringer i ledninger med stillestående vand. 

Årsagen er, at der udfældes kobberioner fra kobbermaterialer.

BYG-ERFA har derfor udgivet et nyt erfaringsblad ”Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder”, som gennemgår både årsager til korrosionen, og forklarer hvordan problemer kan undgås i såvel varmt- som koldtvandsledninger. Der kan – afhængigt af rørafgreningernes retning – fx monteres forskellige typer af ion-fælder udført i PEX-rør eller særlige kontraventiler.

Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder” [Erfaringsblad (53) 09 12 19] indgår i BYG-ERFAs tema om brugsvand.   


Anvendelse af isolerede pex-rør

Billedet viser anvendelse af grisehaler - isolerede pex-rør - mellem galvaniserede rør og kobberfittings

 

Til pressen

Hent illustration i høj opløsning

 

Copyright:

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 

Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 4489 0640 eller mail redaktion@byg-erfa.dk.

 

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.