Vælg den rigtige vindspærre

vælg den rigtig vindspærre

 

VÆLG DEN RIGTIGE VINDSPÆRRE

En let ventileret ydervæg skal være så tæt, at der ikke kan trænge regnvand igennem åbninger eller spalter ind til vindspærren. Hvis vandet når helt ind til vindspærren, risikerer man, at den også bliver gennemvædet.

Flere faktorer har indflydelse på, om vindspærren fungerer. I BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge” bliver det beskrevet, hvordan man vælger den rigtige vindspærre. Både ud fra en vurdering af regnskærmens grad af åbenhed og den aktuelle situation.

Bladet handler udelukkende om vindspærrer af uorganiske pladematerialer, dvs. pladetyper baseret på cement, kalciumsilikat samt gipsbaserede plader uden karton.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82303022 ved behov for illustrationerne i høj opløsning. © www.byg-erfa.dk

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.