Vælg det rette undertag

Undertaget skal sikre tagets tæthed ved at beskytte mod sne og regn, som kan trænge ind under tagdækningen. 

DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS)  er en uvildig, internetbaseret klasssifikationsordning for undertagsprodukter. DUKO har udgivet en ny folder "Vælg det rette undertag med duko.dk", som beskriver valg af undertag.

Ved forkert valg eller udførelse af undertag kan der trænge vand ned i de underliggende konstruktioner. Herefter kan der opstå skimmelvækst, råd- og svampeskader. Det er både uhensigtsmæssigt og dyrt at reparere eller udskifte et undertag – og ofte er det nødvendigt at tage hele tagdækningen ned.

duko.dk kan bygherrer, projekterende og udførende håndværkere få gratis, uvildig information om undertagsprodukter - og med få klik finde ud af, hvilke undertagsprodukter, der passer bedst til en given tagkonstruktion.

  • Valg af undertag på duko.dk sker ved indtastning af oplysninger om forholdene tagdækning, taghældning, kompleksitet, tilgængelighed, klimapåvirkning og etagehøjde for bygningen og tagkonstruktionen. Ud fra disse oplysninger fastlægges en anvendelsesklasse, som beskriver hvilke krav der bør stilles til undertaget. Endelig præsenteres undertagsprodukter, som opfylder disse krav.

DUKO anbefaler at vælge korrekt undertagsløsning i samråd med en arkitekt, ingeniør eller anden byggeteknisk rådgiver.

DUKO har i januar 2010 udgivet en oversigt over klassificerede undertagsprodukter.

Oversigten og folderen kan downloades eller bestilles gratis  på duko.dk

DUKO administreres af Fonden BYG-ERFA. Bag DUKO står Byggeskadefonden, BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og Dansk Byggeri.

DUKO folder 2010

Hent illustration i højopløst udgave