Sådan udføres installation af gulvafløb og afløbsledninger korrekt

Det er vigtigt at en afløbsinstallation er konstrueret korrekt, herved minimeres risikoen for efterfølgende skader som fx indtrængning af vand i afretningslaget.

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad ” Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger” (50) 101130, bladet gennemgår krav og anbefalinger til udførelse af gulvafløb i vådrum, og beskriver almindeligt anvendte løsninger til udførelse af gulvafløb i forbindelse med renoveringsarbejde.

I bladet gennemgås gulvafløbets placering i vådrum og valg af gulvafløb, desuden gennemgås både afløb i lette og tunge gulvkonstruktioner og det beskrives hvordan man som udførende sikrer sig, at alle krav bliver overholdt.

Både miniafløb og de nye afløb, som er beregnet i montering op mod væg eller i hjørner beskrives. Slutteligt gennemgås hvordan den udførende skal forholde sig ved renoveringsopgaver.

Der kan hentes mere viden i erfaringsbladet "Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger” [https://byg-erfa.dk/vaadrum-gulvafloeb] som indgår i BYG-ERFAs tema om: Vådrum.

Hvis du ikke allerede har et BYG-ERFA abonnement, kan du med fordel bestille abonnement 2011 nu, læs mere på byg-erfa.dk/abonnement.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Billedet viser et ældre støbjernsgulvafløb, der er forhøjet med mørtel i forbindelse med renovering. Efterfølgende er der trængt vand ind i afretningslaget og gennem det gamle, udtætte betonlag.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

 

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og erfaringsblade.